Pozvánka na členskou schůzi dne 11.5.2016

26.04.2016 17:47

P O Z V Á N K A

 

na členskou schůzi Bytového družstva MB OMEGA, IČO : 25407635

                                  sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání : 11.5.2016  v 17,00 hod.

 

Místo konání : Kulturní dům KOVO ( divadelní sál ), 293 01 Mladá Boleslav

 

Pozvaní hosté :  Libor Kafka - vedoucí správy bytů Interma BYTY a.s.

                          Ing. Miloslava Ježková  - manažer byt. družstev Interma BYTY a.s.

 

                             

Program :

 

1)      Zahájení, prezence

2)      Zpráva předsedy představenstva

3)      Zpráva kontrolní komise

4)      Schválení zprávy hospodaření za rok 2015

5)      Provozní řád garáží

6)      Odvolání pana Vítka z kontrolní komise a volba nového člena kontrolní komise

7)      Smlouva (dohoda) s městem - zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

8)      Stanovení poplatků za další pronájmy (Směrnice o nájmu či jiné řešení)  

9)      Směrnice o nákupech družstva

10)  Domovní řád

11)  Valorizace odměn členům statutárních orgánů.

12)  Plány vedení družstva na roky 2016, 2017

13)  Diskuse, závěr 

 

     

 

Mladá Boleslav, dne 25.4.2016

 

       

                                                                                    

                                                                                           Ing. Aleš Franc, v.r.

                                                                                    předseda představenstva

                                                                                             BD MB OMEGA

 

 

Přílohy :  -  Průvodní dopis a Plná moc

               -  Výsledky hospodaření za rok 2015 ke stažení zde

 

 

 

Podkladové materiály ke schůzi naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/mlada-boleslav/bd-omega a u předsedy družstva .

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,      

 

zasílám Vám pozvánku a pracovní materiály, týkající se členské schůze Bytového družstva         MB OMEGA.

 

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním přiložené plné moci mne můžete zmocnit k tomu,  abych Vás na členské schůzi zastupoval. Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu, žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a mně osobně na adresu : 17.listopadu 1374, 293 01 Mladá Boleslav, nebo na adresu správy  - U Sila 1201, 463 11  Liberec 30, tak abych jí měl k dispozici nejpozději dne  10.5.2016

Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

 

S pozdravem

 

                                                                      

       Ing. Aleš Franc, v.r.      

předseda představenstva

 

Mladá Boleslav, dne 25.4.2016

 

 

------------------------------------------------------  "  ----------------------------------------------------

(Vyplňte v případě Vaší neúčasti na členské schůzi)

PLNÁ MOC

 

Já níže podepsaný/á ............................……..……………... , Datum nar. : ......................... ,

 

trvale bytem ................……............................…..............………….........…….................... ,

 

nájemce bytové jednotky č. ...........,

 

na adrese ............................................................................................................................,

 

tímto zmocňuji pana/paní …………………………...... ..…….., Datum nar. : ……....…....…,

 

trvale bytem :….……………………………………..............................................…..….……, 

 

aby mne dne 10.5.2016 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva MB OMEGA,

IČO : 25407635, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

 

V ............................................... , dne ..............,                     .................................................

podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.