Pozvánka na členskou schůzi dne 11.6.2015

27.05.2015 09:04

 

ČLENSKÁ SCHŮZE 11.6.2015

 

POZVÁNKA

na členskou schůzi Bytového družstva LIŠČÍ KOPEC,IČO:25451413

sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Datum konání: 11. 6. 2015 v 17:30 hod.

Místo konání: zasedací místnost penzion důchodců Pražská 1343, Vrchlabí

 

Program:        1) Zahájení, prezentace, volba orgánů

                        2) Projednání a schválení účetní závěrky

                        3) Schválení paušálních náhrad nákladů za výkon funkce

                        4) Schválení kupní smlouvy mezi BDLK a Městem Vrchlabí o koupi
                             spoluvlastnických podílů a pozemků

                        5) Schválení ustanovení stanov čl. 1 až 39, čl. 49 až 63

                          6) Schválení ustanovení stanov čl. 40 až 48

                          7) Opravy na domech

                        8) Zpráva o činnosti BDLK

                                   9.1 Fond oprav, drobné opravy

                                   9.2 Informace o dlužnících

                                   9.3 Různé

                        9) Diskuze, závěr                   

Pozvaní hosté:

                        - Zástupci společnosti Interma BYTY a.s.

Přílohy:

                        - Stanovy družstva, Výsledky hospodaření za rok 2014

 

Vrchlabí dne 25. 5. 2015                   

 

                                                                                              Marek Mergl, v.r.

                                                                                                předseda představenstva

 

Podkladové materiály ke schůzi naleznete na internetové adrese: www.navysine.cz, na nástěnce v domě a u předsedy družstva.

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.