Pozvánka na členskou schůzi dne 17.5.2016

02.05.2016 16:10

                                          P O Z V Á N K A

 

               na členskou schůzi Bytového družstva SPRINT, IČO : 25473492,

                                  sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání :  členská schůze se koná 17.5.2016 v 17,00 hod.

Místo konání : Sušárna domu, na adrese : Textilní 580, Semily, vchod č.2

 

 

 

Program :

 

1.      Zahájení, prezence

2.      Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2015

3.      Schválení paušálních náhrad za výkon funkce orgánům družstva

4.      Dluhy, provozní záležitosti

5.      Diskuse, závěr

 

 

 

Pozvaní hosté :   - Petr Fučík – domovník

                             - Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

 

 

 

Semily, dne 27.4.2016

 

                                                                                  Robert Krejčí, v.r.         

                                                                                předseda družstva

 

 

Přílohy : Průvodní dopis

               Výsledky hospodaření družstva za rok 2015 - ke stažení zde

 

 

 

                                    

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/semily, na nástěnce v domě a u předsedy družstva.

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoludružstevníci,     

                                                                     

Chci vás tímto pozvat na členskou schůzi  Bytového družstva SPRINT.

 

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na čl. schůzi vyslat svého zástupce-libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu, žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a mně osobně na adresu : Textilní 580, Semily, nebo do sídla družstva - Masarykova 522/12, Liberec 1, tak, abych jí měl k dispozici nejpozději dne  16.5.2016

Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

 

S pozdravem

                                                                                                   Robert Krejčí

             předseda družstva

V Semilech, dne 27.4.2016

 

 

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : ........................................................………... , R.Č. : ...............................…... ,

 

trvale bytem : ...................................…….....................................…...............................................…. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..……., R.Č. : …….………………………,

 

trvale bytem : …………………………………………………………………………………………..………..,

 

aby mne dne 17.5.2016 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva SPRINT, IČO: 25473492, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

 

 

V ............................................... , dne ..………..............                       ...............................................

                                                                                                                 podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.