Pozvánka na členskou schůzi dne 17.6.2016

30.05.2016 11:31

                   POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Bytového družstva VLNAŘSKÁ, IČO: 25474995, sídlem: Masarykova 522/12, Liberec 1

 

 

Datum konání: v pátek 17.6.2016 v 17.00 hod.

Místo konání: Střední odborná škola Liberec, Jablonecká 999/51 – jídelna

 

Program:   

 

  1. Zahájení, prezence
  2. Zpráva o činnosti představenstva od poslední členské schůze BD
  3. Zpráva kontrolní komise
  4. Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2015
  5. Dluhy, provozní záležitosti
  6. Diskuse, závěr
 
 

Pozvaní hosté:    - Libor Kafka - správa bytového fondu Interma BYTY a.s.

                         - Ing. Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

                         - Michal Večerník - domovník

 

 

V  Liberci dne 19.5.2016

 

                                                                              Mgr. Michal Mochal, v.r.

                                                                              předseda představenstva      

 

Přílohy:

-         Plná moc k zastupování

-         Zpráva o hospodaření za rok 2015 ke stažení zde

-         Prodej garážových stání - nabídka

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á: ........................................................………... , R.Č.: ...............................…... ,

 

trvale bytem: ...................................…….....................................…...............................................…. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..……., R.Č.: …….………………………,

 

trvale bytem: …………………………………………………………………………………………..………..,

 

aby mne dne 17.6.2016 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva VLNAŘSKÁ, IČ: 25474995, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

V ............................................... , dne ..………..............          ...............................................

                                                                                                 podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.