Pozvánka na členskou schůzi dne 20.5.2015

05.05.2015 21:34

 Pozvánka na členskou schůzi

Bytového družstva Starý Harcov, IČO 250 234 38

Sídlem Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Datum konání: 20. 5. 2015 v 18:00 hod.

Místo konání:  Garáže bytových domů 1. PP, Sluneční stráň, Liberec 15  

           

Pozvaní hosté:   Ing. Miloslava Ježková, manažerka SBF ( Interma BYTY a.s. )

                              Ing. Libor Kafka, vedoucí SBF ( Interma BYTY a.s. )

                              Ing. Petr Horáček, hypoteční specialista

                              Jan Moravec, domovník

 

Program členské schůze:

  1. Prezentace, zahájení
  2. Volba řídícího schůze a mandátové komise
  3. Zpráva o činnosti
  4. Schválení paušálních náhrad představenstva a KK za rok 2014
  5. Schválení možnosti refinancování hypotečního úvěru
  6. Stav v předávání nájemních smluv a evidenčních listů
  7. Volba představenstva družstva
  8. Schválení výsledků hospodaření za rok 2014
  9. Diskuze, závěr

 

 

V Liberci, dne  5.5.2015

                                                                          Bohumil Ženatý, v. r.

                                                                           předseda družstva

 

                                                                

Přílohy :  Průvodní dopis + formulář plné moci

                Výsledky hospodaření za rok 2014

 

 

 

 

Podkladové materiály ke schůzi naleznete také na internetové adrese                          

  www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-stary-harcov  a u předsedy družstva.

  

 

 

 

   Vážená paní - Vážený pane,                    

chci vás tímto pozvat na členskou schůzi  Bytového družstva STARÝ HARCOV.

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na členskou schůzi vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete.

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu, tak Vás žádám, abyste jí doručil/a či zaslal/a  mně osobně, nebo do kanceláře Správy bytů Interma BYTY a.s. - U Sila 1201, Liberec 30 a to tak, abych jí měl k dispozici nejpozději dne 19.5.2015. V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezentaci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

V Liberci, dne  5.5.2015

                                                                      Bohumil Ženatý, v. r.

                                                                        předseda družstva

 

 

---------------------------------------------------------    "    -------------------------------------------------------

                                                         PLNÁ MOC

Já níže podepsaný/á………………………...................…................................. Datum nar. ……….........

Trvale bytem: ……………………………………………………………………………………………................

Tímto zmocňuji pana/paní …………………………………….............................. Datum nar. ……………..

Trvale bytem ………………………………………………………………………………………........................

aby mne dne 20. 5. 2015 zastupoval/a na členské schůzi BD Starý Harcov, IČO: 250 23 438, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01, a to v rozsahu programu uvedeném na pozvánce k této schůzi.

 V ………………………………………. dne:  ……………..…                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   ……………………………………………………

                                                  podpis         

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.