Pozvánka na členskou schůzi dne 23.3.2017

05.03.2017 16:04

P o z v á n k a

na členskou schůzi Bytového družstva LIŠČÍ KOPEC, IČ : 25451413

se sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání  :   23. 3. 2017 v 17.30 hodin

Místo konání : Zasedací místnost penzion důchodců Pražská 1343, Vrchlabí

Pozvaní hosté :  Zástupci správcovské firmy  Interma BYTY, akciová společnost

 

Program :

  1. Zahájení, prezence, volba orgánů
  2. Zpráva o činnosti orgánů bytového družstva
  3. Seznámení s výroční zprávou hospodaření  a schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2016 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku
  4. Schválení paušálních náhrad nákladů za výkon funkce za rok 2016
  5. Schválení odměn předsedkyni družstva, schválení Smlouvy o výkonu funkce
  6. Volba člena kontrolní komise
  7. Volba člena představenstva
  8. Zpráva o technickém stavu budov
  9. Projednání navýšení plateb do fondu oprav
  10. Diskuze, závěr

Ve Vrchlabí, dne 3.3.2017

                                                                                    Mgr. Jana Erbenová, v.r.

                                                                                  předsedkyně představenstva

 

Přílohy : Průvodní dopis + plná moc

                Výsledky hospodaření za rok 2016 ke stažení zde

               

 

Podkladové materiály ke schůzi naleznete také na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/vrchlabi/bd-liscikopec  a u předsedkyně družstva .

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.