Pozvánka na členskou schůzi dne 27.4.2017

10.04.2017 16:27

P O Z V Á N K A

               na členskou schůzi  “PALMERA, družstvo“, IČO : 47282410

                  sídlem : Masarykova 699/9, 460 01 Liberec 1

 

Datum konání :  27.4.2017 v 17.00 hod.

Místo konání :  kancelář družstva, 2. patro, Masarykova 699/9, Liberec 1                    

Pozvaní hosté :  JUDr. Jana Seemanová - notářka

                             Ing. Miloslava Ježková – manažer BD a SV  Interma BYTY, a.s.                      

Program

1)    Zahájení, prezence

2)    Schválení nových stanov družstva

3)    Volba předsedy družstva

4)    Provozní záležitosti

5)    Diskuse, závěr

 

V Liberci, dne 4.4.2017

                                                                                              Aleš Vavruška, v.r.

                předseda družstva  

                                                                                                   

Přílohy : Průvodní dopis + Plná moc

              Stanovy družstva ke stažení zde

 

Podkladové materiály k členské  schůzi  naleznete také na internetové adrese: www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-palmera.

                        

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

zasílám Vám pozvánku a pracovní materiály, týkající se členské schůze “PALMERA, družstvo“

V souvislosti s konáním členské schůze bych Vás chtěl upozornit na skutečnost, že na schválení stanov je potřeba účast všech členů družstva.

 Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji  abyste v souladu s dosud platnými stanovami družstva využil(a) následující možnost. Plnou moc k zastupování můžete vystavit na jiného člena družstva, příp. na kteroukoliv jinou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno úředně ověřovat.

V případě, že Vás na členské schůzi bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezenci.

 

S pozdravem

                                                                                                            Aleš Vavruška, v.r.

                               předseda družstva

V Liberci, dne 4.4.2017

 

Vyřizuje:

Interma BYTY, akciová společnost

Ing. Miloslava Ježková

Tel.: 737 227 888

Mail: miloslava.jezkova@interma-byty.cz

 

--------------------------------------------------------    %   ------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ................................................................……... , Dat. nar. : ..........................,

trvale bytem : ...................................…….....................................….................................................. ,

tímto zmocňuji pana/paní ……………..………..…………………..……., Dat. nar.: …….………..…,

trvale bytem : ……………………………………………………………………………………….…….,

aby mne dne 27.4.2017 zastupoval/a na členské schůzi “PALMERA, družstvo“, IČO: 47282410, sídlem: Masarykova 699/9, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi bez jakýkoliv omezení mým jménem.

V ................................. , dne ..………...........                       ...............................................

                                                                                                             podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.