Pozvánka na členskou schůzi dne 28.4.2015

07.04.2015 10:20

                                       P O Z V Á N K A

 

               na členskou schůzi Bytového družstva SPRINT, IČO : 25473492,

                          sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání :  členská schůze se koná 28.4.2015 v 17,00 hod.

Místo konání : Sušárna domu, na adrese : Textilní 580, Semily, vchod č.2

 

 

 

Program :

 

1.      Zahájení, prezence

2.      Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2014 ke stažení zde

3.      Schválení paušálních náhrad za výkon funkce orgánům družstva

4.      Cenová nabídka na nátěr střešních podhledů

5.      Spoluúčast na rekonstrukci pískoviště

6.      Dluhy, provozní záležitosti

7.      Diskuse, závěr

 

 

 

Pozvaní hosté :   - Petr Fučík – domovník

                           - Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

                           - Libor Kafka – vedoucí SBF Interma BYTY, a.s.

 

 

Semily, dne 7.4.2015

 

                                                                                  Robert Krejčí, v.r.         

                                                                                předseda družstva

 

 

Přílohy : Průvodní dopis

               Výsledky hospodaření družstva za rok 2014

 

 

 

                                    

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/semily, na nástěnce v domě a 

u předsedy družstva.

 

 

            

 

Vážení spoludružstevníci,     

                                                                     

Chci vás tímto pozvat na členskou schůzi  Bytového družstva SPRINT.

 

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na čl. schůzi vyslat svého zástupce-libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu, žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a mně osobně na adresu : Textilní 580, Semily, nebo do sídla družstva - Masarykova 522/12, Liberec 1, tak, abych jí měl k dispozici nejpozději dne  27.4.2015

Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

 

S pozdravem

                                                                                                 Robert Krejčí, v.r.

             předseda družstva

V Semilech, dne 7.4.2015

 

 

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                               

 

Já níže podepsaný/á : ........................................................………... , R.Č. : ...............................…... ,

 

trvale bytem : ...................................…….....................................…...............................................…. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..……., R.Č. : …….………………………,

 

trvale bytem : …………………………………………………………………………………………..………..,

 

aby mne dne 28.4.2015 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva SPRINT, IČO: 25473492, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

 

 

V ............................................... , dne ..………..............            ...............................................

                                                                                                  podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.