Pozvánka na členskou schůzi dne 29.5.2014

15.05.2014 15:20

P O Z V Á N K A

NA ČLENSKOU SCHŮZI

 

                                Bytového družstva  SPEKTRUM, IČO : 25460242,

                                  sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání : 29.5. 2014  v 17.00 hod.

 

 

Místo konání : Garáže bytového domu A v 1.PP ( Sluneční Stráň 848, Liberec 15 )  

 

                       

Pozvaní hosté :  Ing. Miloslava Ježková – Správa bytového fondu Interma – BYTY, a.s.

                          Jan Moravec - domovník

                           Ing. Petr Horáček – úvěrový specialista Interma a.s.

 

 

 

Program :

 

1)     Zahájení, prezence

2)     Zpráva představenstva

3)     Zpráva kontrolní komise o hospodaření družstva

4)     Schválení výsledků hospodaření za rok 2013 ke stažení zde

5)     Schválení proplacení paušálních náhrad statutárním orgánům

6)     Schválení směrnice pro rozúčtování služeb ke stažení zde 

7)     Schválení refinancování zůstatku hypotečního úvěru družstva

8)     Informace o nové legislativě a změně stanov

9)     Volba místopředsedy družstva a člena představenstva

10)  Projednání návrhu na změnu času pro noční klid

11)  Dluhy, provozní záležitosti, diskuse, závěr

 

 

V Liberci, dne 13.5.2014

 

                                                                                         Ing.Petr Kounek  .

                                                                                  předseda představenstva

                                                                                          BD SPEKTRUM

        

                             

 

 

 

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-spektrum , na nástěnce v domě a u předsedy družstva.

 

 

 

 

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                            

 

zasílám Vám pozvánku a pracovní materiály, týkající se členské schůze BD SPEKTRUM.

 

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním přiložené plné moci mne můžete zmocnit k tomu,  abych Vás na členské schůzi zastupoval. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

 

Pokud budete Plnou moc vystavovat na mojí osobu ( rodné číslo si doplním ), žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a mně  osobně na adresu : Ing. Petr Kounek,  Sluneční Stráň 848/4,  Liberec 15,

a to tak, abych jí měl k dispozici nejpozději dne 28.5.2014.

V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezentaci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

                                                                                             

Pozor : věnujte této členské schůzi náležitou pozornost, ať nemusíme schůzi opakovat – jde o váš

             majetek !!!

             Pokud se nemůžete této schůze zúčastnit, tak pověřte přiloženou „Plnou mocí“ rodinného  

             příslušníka, případně souseda a nebo člena statutárních orgánů !!!

                     

 

                                                                S pozdravem

 

 

V Liberci, dne 13.5.2014                                                              Ing.Petr Kounek

                                                                                                                 předseda družstva

 

 

-----------------------------------------------------------             -------------------------------------------------------------

 

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : .........................................................………... , R.Č. : ................................... ,

 

trvale bytem : ...................................…….....................................….................................................. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..……., R.Č. : …….………………..…,

 

trvale bytem : ……………………………………………………………………………………….…….,

 

aby mne dne 29.5.2014 zastupoval na členské schůzi BD SPEKTRUM, IČO : 25460242, sídlem :

Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1,a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

 

 

V ............................................... , dne ..………..............                       ...............................................

                                                                                                                              podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.