Pozvánka na členskou schůzi dne 7.6.2016

19.05.2016 15:25

                             P O Z V Á N K A

 

na členskou schůzi Bytového družstva ZENIT, IČ: 27309070,

se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání: 7. 6. 2015 v 18,00 hod.

 

Místo konání:  kancelář společnosti Interma BYTY, akciová společnost  U Sila 1204, Liberec 30

 

                     

Pozvaní hosté : - Ing. Miloslava Ježková, manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

-  Iva Loumová – domovník

- Ing. Petr Horáček, úvěrový specialista

 

 

Program :

 

1)     Zahájení členské schůze

2)     Schválení možnosti refinancování hypotéčního úvěru družstva pro domy č.p. 1613-1615

3)     Schválení výroční zprávy o hospodaření družstva za rok 2015

4)     Schválení paušálních náhrad členům představenstva za rok 2015

5)     Dluhy, provozní záležitosti

6)     Diskuse, závěr

               

 

V Liberci dne: 20. 5. 2016

                                                                                 Mgr. Pavel Dymokurský                                                                                       

                                                                                    předseda družstva

 

 

 

 

 Přílohy : - Informační dopis o refinancování hypotéčního úvěru

               - Výroční zpráva hospodaření ze rok 2015 ke stažení zde

 

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

 

zasílám Vám pozvánku a pracovní materiály, týkající se členské schůze Bytového družstva   ZENIT.  Zásadním k projednání je možnost refinancování hypotéčního úvěru pro výstavbu domů č.p. 1613 – 1615. Dále bych chtěl uvést, že mezi Bytovým družstvem ZENIT a společností Interma, akciová společnost, došlo v listopadu 2015 k finančnímu vypořádání vyplývajícího z výstavby bytů. O podrobnostech se odkazuji na komentář na straně 2 výroční zprávy hospodaření za rok 2015. Probíhající insolvenční řízení na majetek společnosti Interma, akciová společnost, nemá přímý dopad na fungování, chod a existenci našeho družstva. Případný odkup částí pozemků v naší lokalitě budeme řešit operativně ve spolupráci s dotčenými společenstvími vlastníků jednotek.

 

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu, nebo na paní Evženii Svojíkovou, žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a do kanceláře Správy bytů Interma BYTY, akciová společnost - U Sila 1201, Liberec 30, a to tak, abychom jí měli k dispozici nejpozději dne 6. 6. 2016. V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila nejpozději při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

Závěrem Vás prosím, abyste se na členskou schůzi dostavil/a pokud možno bez rodinných příslušníků a to z důvodu omezené kapacity míst v jednací místnosti.

 

S pozdravem

 

 

                                                                                                Pavel Dymokurský

              předseda družstva

 

V Liberci, dne 20. 5. 2016

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.