Pozvánka na členskou schůzi dne 4.6.2020

19.05.2020 13:55

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi Bytového družstva BONUS, IČO: 254 51 499

se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání: 4. 6. 2020 v 16:30 hodin

Místo konání: Klubovna hasičské zbrojnice, Na Lužci 664, Lázně Bohdaneč

 

Pozvaní hosté:

Ing. Miloslava Ježková – manažerka bytových družstev Interma BYTY, a.s.

Martin Pavelka – správce

 

Program:

  1. Zahájení, prezence
  2. Zpráva předsedy představenstva o činnosti družstva
  3. Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku
  4. Schválení paušálních náhrad statutárním orgánům za rok 2019
  5. Provozní záležitosti, dluhy
  6. Závěr

 

Lázně Bohdaneč, 18.5.2020                                        Ing. Květoslava Jeníčková, v.r.

                                                                                     předseda představenstva

                                                                                                 

Pro případ, že se nemůžete členské schůze zúčastnit osobně, využijte možnost poskytnutí PLNÉ MOCI k zastupování. 

 

Přílohy:

  • průvodní dopis a plná moc
  • Zpráva o hospodaření za rok 2019 ke stažení zde

 

Podkladové materiály ke schůzi naleznete také na internetové adrese:

 www.interma-byty.cz/uzivatele/lazne-bohdanec  a u předsedkyně družstva.

 

Vážená paní, vážený pane,

zasílám Vám pozvánku na členskou schůzi Bytového družstva BONUS.

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním přiložené plné moci můžete zmocnit mne, či některého člena představenstva k tomu, abychom Vás na členské schůzi zastupovali. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete.

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na jednoho z představenstva, žádám Vás, abyste jí doručil/a do naší poštovní schránky nejpozději do 3. 6. 2020, případně ji přinesl/a přímo na schůzi. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se Stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

S pozdravem a přáním pěkného dne,

                      

 

                                                                                                   Ing. Květoslava Jeníčková v.r.

                                                                                                        předseda představenstva

Lázně Bohdaneč, 18. 5. 2020

 

 

---------------------------------------------------       &    ---------------------------------------------------

 

PLNÁ MOC

 

Já, níže podepsaný : ……………………………………….........…., Dat.nar. : …………………... ,

trvale bytem : ………………………………………….............………………………………………,

tímto zmocňuji pana/paní …………………………............…………, Dat. nar. : …………………... ,

trvale bytem : ………………………………………...............…………………………………………,

aby mne dne 4. 6. 2020 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva BONUS, IČO: 254 51 499 se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1 a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ……………………….., dne ……………….                                

                                                                                      ……………......................

                                                                                          podpis

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.