Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 12.4.2018

27.03.2018 15:22

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi Bytového družstva LANŠKROUN - NERUDOVA

IČ : 25438948,  se sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Datum konání : 12. 4. 2018 v 16.00 hodin

Místo konání :  Zasedací místnost nad bývalým informačním centrem Městského úřadu v Lanškrouně, adresa : nám. J. M. Marků 12, Lanškroun

 

Pozvaní hosté :

     - Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

     - Jitka Večerníková – technička  Interma BYTY a.s.

     - Jiří Grund – správce domů

Program :

 

  1. Zahájení, prezence
  2. Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2017 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku
  3. Schválení paušálních náhrad nákladů za výkon funkce za rok 2017
  4. Valorizace paušálních náhrad představenstvu družstva
  5. Volba představenstva družstva
  6. Ostatní informace a dotazy týkající se údržby domů 990 a 991 za rok 2017 a plán případných oprav na rok 2018
  7. Provozní záležitosti
  8. Diskuze, závěr

Lanškroun   12.3.2018

 

                                                                                              David Latif, v. r.

                                                                                              předseda představenstva

Přílohy : Průvodní dopis + plná moc

               Výsledky hospodaření za rok 2017 ke stažení zde 

               

 

Podkladové materiály ke schůzi naleznete také na internetové adrese : www.interma-byty.cz/uzivatele/lanskroun/BD-lanskroun-nerudova  a u předsedy družstva.

 

 

Vážení spoludružstevníci,                                                                         

zvu Vás tímto na členskou schůzi  Bytového družstva LANŠKROUN - NERUDOVA.

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním následující plné moci mne, nebo někoho z představenstva můžete zmocnit k tomu, abychom Vás na členské schůzi zastupovali. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete.

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu, žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a na adresu : Nerudova 991, Lanškroun, tak abych jí měl k dispozici nejpozději dne 11.4.2018

V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

S pozdravem

                                                                                              David Latif, v.r.

            předseda představenstva

 

Lanškroun, dne 12.3.2018

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                PLNÁ MOC                                               

já níže podepsaný/á : ...............................................……….,Dat. nar.: ………….……………,

trvale bytem : .....................…….....................................…......................….............................,

tímto zmocňuji pana/paní  : …..………..................................,Dat. nar.:………………..…..….,

trvale bytem : ………………………………………………………………………………….…….,

aby mne dne 12.4.2018 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva LANŠKROUN-NERUDOVA, IČO : 25438948, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ................................... , dne ..…..............                       ...............................................

                                                                                                       Podpis

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.