Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 15.10.2020

14.09.2020 12:46

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi Bytového družstva LANŠKROUN - NERUDOVA

IČ: 254 38 948, se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Datum konání: 15. 10. 2020 od 16.00 hodin

Místo konání:  Zasedací místnost nad bývalým informačním centrem  Městského úřadu v Lanškrouně, adresa: nám. J. M. Marků 12, Lanškroun

 

Pozvaní hosté:

     - Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

     - Jitka Večerníková – technička  Interma BYTY a.s.

     - J. Grund

     - V. Beran - správce

   

 

Program:

  1. Zahájení, prezence
  2. Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2019 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku
  3. Schválení směrnice BD stanovující manipulační poplatky za udělení souhlasu s podnájmem bytové jednotky
  4. Schválení paušálních náhrad nákladů za výkon funkce za rok 2019
  5. Navýšení příspěvku do fondu oprav
  6. Ostatní informace a dotazy týkající se údržby domů 990 a 991 za rok 2019
  7. Projednání nabídky na čištění a údržby fasád na domech 990, 991 v 05/ 2021
  8. Provozní záležitosti
  9. Diskuse, závěr

 

V Lanškrouně, dne 14.9.2020

 

 

                                                                               David Latif, v. r.

                                                                               předseda představenstva

 

 

 

Přílohy: Průvodní dopis + plná moc

          Výsledky o hospodaření družstva za rok 2019

               

Podkladové materiály ke schůzi naleznete na internetové adrese: www.interma-byty.cz/uzivatele/lanskroun/BD-lanskroun-nerudova  a u předsedy družstva.

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.