Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 15.5.2019

26.04.2019 08:44

P o z v á n k a

 

na členskou schůzi Bytového družstva UNION, IČ : 254 33 962

se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání :   15. 5. 2019 v 16.00 hodin

Místo konání: Zasedací místnost nad bývalým informačním centrem

                           Městského úřadu v Lanškrouně

 

Program :

  1. Zahájení, prezence
  2. Zpráva kontrolní komise k výsledkům hospodaření
  3. Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku
  4. Schválení paušálních náhrad za výkon funkce statutárních orgánům družstva za rok 2018
  5. Odvolání a volba kontrolní komise
  6. Odvolání a volba představenstva družstva
  7. Provozní záležitosti
  8. Diskuze, závěr

 

Pozvaní hosté :

     -  Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

     - Jitka Večerníková – technička Interma BYTY a.s.

     - Jiří Grund – správce domů

 

Lanškroun   15.4.2019

 

                                                                                   Mgr. Zdenka Vernerová, v.r.

                                                                                   předseda představenstva

 

 

Přílohy : Průvodní dopis + plná moc

               Výsledky hospodaření za rok 2018 ke stažení zde

      

        

Podkladové materiály ke schůzi naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/lanskroun/bd-union   a u předsedkyně družstva.

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                          

zasílám Vám pozvánku na členskou schůzi  Bytového družstva UNION.

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním následující plné moci můžete mne, nebo kohokoliv z představenstva a kontrolní komise zmocnit k tomu, abychom Vás na členské schůzi zastupovali. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete.

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu, žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a mně osobně na adresu: Nerudova 1009, Lanškroun, tak, abych jí měla k dispozici nejpozději dne  14.5.2019

V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

S pozdravem

 

                                                                              Mgr. Zdenka Vernerová, v.r.

     předsedkyně družstva

 

Lanškroun, dne 15.4.2019

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

já níže podepsaný/á : ..............................................………... , Dat. nar.: …………………...,

trvale bytem : .....................…….....................................…......................….......................... ,

tímto zmocňuji pana/paní  : …..…………………………..……., Dat. nar.: ……………………,

trvale bytem : ………………………………………………………………………………….…….,

aby mne dne 15.5.2019 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva UNION, IČO: 254 33 962, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ................................... , dne ..…..............                       ...............................................

                                                                                                  Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.