Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 16.5.2017

28.04.2017 12:16

                                    

P O Z V Á N K A

 

               na členskou schůzi Bytového družstva CHLUMEC, IČO : 25451791,

                                  sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

  Datum konání : 16.5.2017 v 17:00 hod.

  Místo konání : Kulturní dům na adrese Muchova 267, 403 39 Chlumec

  Pozvaní hosté :   -   Ing. Miloslava Ježková  - manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

                            -       Jitka Večerníková – technička Interma BYTY a.s.

 

Program :  

1)    Zahájení, prezence

2)    Zpráva představenstva

3)    Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení  řádné účetní závěrky

za rok 2016 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku

4)    Návrh na zvýšení platby do fondu oprav o 2 Kč/ m2

5)    Čištění fasády – čelní stěna domu č. p. 400

6)    Provozní záležitosti

7)    Diskuse, závěr

 

V Chlumci, dne 28.4.2017 

 

                                                                                    Mgr. Martina Brhelová, v.r.

                                                                                      předsedkyně družstva

 

  Přílohy :  - průvodní dopis + plná moc

                   - výsledky hospodaření za rok 2016  ke stažení zde 

               

Podkladové materiály ke schůzi naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/chlumec    a u předsedkyně družstva  .

  

 

Vážená paní - Vážený pane, 

zasílám Vám pozvánku na členskou schůzi  Bytového družstva Chlumec.

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním přiložené plné moci mne, nebo místopředsedu družstva můžete zmocnit k tomu, abychom Vás na členské schůzi zastupovali. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete.

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na mě, žádám Vás, abyste mi jí doručil/a do domovní schránky nejpozději do 15.5.2017, případně ji přinesl/a přímo na schůzi. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

S pozdravem

 

                                                                                  Mgr. Martina Brhelová, v.r.

                                                                                     předsedkyně družstva     

               

V Chlumci, dne 28.4.2017

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ............................................................………... , Dat. nar. : .....................…... ,

trvale bytem : ...................................…….....................................…...............................................…. ,

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………......…………….……., Dat. nar.. : …….……………..,

trvale bytem : ………………………………………………….…………………………………..………..,

aby mne dne 16.5.2017 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva CHLUMEC,  IČO : 25451791, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném   v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ............................................... , dne ..………..............                       ...............................................

                                                                                                                 podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.