Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 19.4.2018

03.04.2018 09:10

Bytové družstvo RÝNOVICKÁ NISA

IČ : 28690354

Masarykova 522/12

460 01 Liberec 1

 

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi bytového družstva

 

Datum konání : 19.4.2018 v 17,00 hod.

Místo konání : Tenisový klub, restaurace u Tenisu 214, Jablonec nad Nisou – Horní Proseč

 

Pozvaní hosté :  Ing. Miloslava Ježková

                              Ing. Martin Stašák                         

 

Program :

1) Zahájení, prezence

2) Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku 

3) Schválení paušálních náhrad za výkon funkce člena v orgánech družstva za rok 2017

4) Volba člena představenstva

5) Provozní záležitosti, diskuze

6) Závěr

 

V Liberci, dne 26.3.2018

 

 Jan Drabina , v.r.   

předseda družstva                                                                                    

                                                                                              

 

Přílohy : -   Průvodní dopis + formulář plné moci

             -   Zpráva hospodaření za rok 2017 ke stažení zde

 

 

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete také  na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/jablonec-nad-nisou/bd-rynovicka-nisa  a u předsedy družstva.

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

zasílám Vám pozvánku na  členskou schůzi Bytového družstva RÝNOVICKÁ NISA.     

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním následující plné moci mne můžete zmocnit k tomu,  abych Vás na členské schůzi zastupoval. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete.

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu, žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a mně osobně, nebo do kanceláře Správy bytů Interma BYTY a.s. - U Sila 1201, Liberec 30, a to tak, abych jí měl k dispozici nejpozději dne 18.4.2018. V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezentaci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

S pozdravem

                                                          

                                                                                               Jan Drabina, v.r.

                                                                                              předseda družstva

              

V Liberci, dne 26.3.2018

 

----------------------------------------------------    %   ----------------------------------------------------------------

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : .........................................................…….. , Dat. nar : ............................. ,

trvale bytem : ...................................…….....................................…............................................. ,

tímto zmocňuji pana/paní ……………..………………………….…., Dat. nar. : ….….…………… ,

trvale bytem : ……………………………………………………………………………………….……. ,

aby mne dne 19.4.2018 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva RÝNOVICKÁ NISA,      IČ : 28690354, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

V ............................................ , dne ..………..........          ..........................................

                                                                                                    Podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.