Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 23.4.2019

08.04.2019 13:13

P O Z V Á N K A

 

               na členskou schůzi Bytového družstva ZÚ BETA, IČO: 25401203,

                   sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání:  23.4.2019 v 17:00 hod.

Místo konání:  zasedací místnost  Interma BYTY, a.s.

                          adresa – U Sila 1201,  463 11 Liberec 30

Pozvaní hosté:   Ing. Miloslava Ježková - manažerka bytových družstev Interma BYTY

                         Jan Moravec – domovník

 

Program:

  1. Zahájení, prezence
  2. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku
  3. Schválení paušálních náhrad za výkon funkce v orgánech družstva za rok 2018
  4. Upřesnění oprav v bytě č. 36
  5. Rekonstrukce balkonů
  6. Vchodové dveře - poškození/ řešení s domovníkem  
  7. Převod bytů do osobního vlastnictví - ukončení hypotéky/ informace k diskuzi
  8. Zimní úklid/ doladění
  9. Provozní záležitosti, dluhy
  10. Diskuse, závěr

 

V Liberci, dne 25.3.2019

                                                                                           Milan Lenc, v.r.

                                                                                        předseda družstva

 

 

                             

Přílohy : -    Zpráva  hospodaření družstva za rok 2018 ke stažení zde

              - Průvodní dopis + plná moc

 

           

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-beta  a u  předsedy družstva.

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

zasílám Vám pozvánku a pracovní materiály, týkající se členské schůze Bytového družstva         ZÚ BETA.

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním přiložené plné moci můžete mne, nebo kohokoliv z představenstva zmocnit k tomu, abychom Vás na členské schůzi zastupovali. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete.

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na členy představenstva, prosím, abyste jí doručil/a či zaslal/a mně osobně, nebo do kanceláře Správy bytů Interma BYTY a.s. - U Sila 1201, Liberec 30 a to tak, abych jí měl k dispozici nejpozději dne 22.4.2019. V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezentaci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Závěrem Vás prosím, abyste se na členskou schůzi dostavil/a pokud možno bez rodinných příslušníků a to z důvodu omezené kapacity míst v jednací místnosti.

S pozdravem

 

                                                                                         Milan Lenc, v.r.

            předseda družstva

 

V Liberci, dne 25.3.2019

 

------------------------------------------------------------------------       &    -------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á: .........................................................………... , Dat. nar.: …...........................,

trvale bytem: ...................................….….....................................…...................................................,

tímto zmocňuji pana/paní: ……………..………………………..………., Dat. nar. : ………..……..…,

trvale bytem: ……………………………………………………………………………………….…….,

aby mne dne 23.4.2019 zastupoval na členské schůzi Bytového družstva ZÚ BETA, IČO: 25401203, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ..............................................., dne ..………..............                       ...............................................

                                                                                                                              podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.