Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 23.9.2020

07.09.2020 14:07

P O Z V Á N K A

 

               na členskou schůzi Bytového družstva DOMOVINA, IČO: 273 00 749,

       sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání:  23.09.2020 v 18.00 hod.

Místo konání:  sušárna bytového domu U Tenisu 4973, Jablonec nad Nisou - Proseč

                          

Program

  1. Zahájení, prezence
  2. Zpráva představenstva družstva
  3. Seznámení s výroční zprávou o hospodaření družstva a schválení řádné účetní závěrky za roky 2017, 2018 a 2019
  4. Volba představenstva družstva
  5. Dluhy a provozní záležitosti
  6. Diskuse, závěr

 

V Liberci, dne 4.9.2020

 

 

                                                                              Mgr. Veronika Křížová, v.r.

      předsedkyně družstva  

                 

 

Přílohy: Průvodní dopis + Plná moc

             Výsledky hospodaření za rok 2019 ke stažení zde

 

 

 

 

 

 

Podkladové materiály k členské schůzi naleznete na internetové adrese

www.interma-byty.cz/uzivatele/jablonec-nad-nisou/bd-domovina nebo u předsedkyně družstva.

                        

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.