Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 24.4.2018

06.04.2018 10:37

P O Z V Á N K A

                                      na členskou schůzi Bytového družstva ZÚ GAMA, IČO : 25401688,

                                                          sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Datum konání :  24.4.2018 v 18,00 hod.

Místo konání :  zasedací místnost Správy bytového fondu Interma BYTY, a.s.

                          adresa – U Sila 1201,  463 11 Liberec 30

Pozvaní hosté :  - Ing. Miloslava Ježková – manažer byt. družstev Interma BYTY a.s.                   

 

Program :

  1. Zahájení, prezence
  2. Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2017
  3. Schválení paušálních náhrad členům statutárních orgánům družstva
  4. Schválení rekonstrukce osvětlení společných prostor
  5. Schválení návrhu firmy Artemis na rekonstrukci datových rozvodů v domě
  6. Dluhy, provozní záležitosti
  7. Diskuse, závěr

 

V Liberci, dne 27.3.2018                                                                                                                                                                                  

 

   Mgr. Jiří Vraný Ph.D.,v.r.

                                                                                  předseda družstva 

 

                                

Přílohy : Průvodní dopis

                 Návrh firmy Artemis na rekonstrukci datových rozvodů v domě 

               Výsledky hospodaření za rok 2017 ke stažení zde

 

Pozor prosím zasedací místnost je nově v domě 1201.

 

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-gama, na nástěnce v domě a u předsedy družstva.

   

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

Chci vás tímto po roce znovu pozvat na členskou schůzi  Bytového družstva GAMA.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří svou osobní účastí či alespoň zasláním plné moci umožnili, že v minulých letech byla členská schůze našeho družstva usnášení schopná v řádném termínu.

Doufám, že se nám podaří tuto  tradici udržet I v tomto roce.

Proto prosím, pokud se schůze zúčastnit opravdu nemůžete, vystavte v souladu se stávajícími stanovami plnou moc nějakému zástupci.  Vyplněním přiložené plné moci mne můžete  zmocnit k tomu, abych Vás na členské schůzi zastupoval. Plnou moc k zastupování můžete ale vystavit i kterékoliv jiné osobě, které důvěřujete. Plnou moc není nutné notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu prosím o její doručení do 23.4.2018. Můžete jí donést osobně (bydlím v domě - byt č. 46), zaslat poštou, či vhodit do schránky a nebo zaslat do kanceláře Správy bytů Interma a.s.: U Sila 1204, Liberec 30. Mé trvalé bydliště je Seniorů 1207, RČ si doplním. V případě,že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezentaci.

Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Závěrem Vás prosím, abyste se na členskou schůzi dostavil/a pokud možno bez rodinných příslušníků a to z důvodu omezené kapacity míst v jednací místnosti.

S pozdravem

                                                                              

   Mgr. Jiří Vraný Ph.D. , v.r.                                                        

       předseda družstva

 

V Liberci, dne 28.3.2018

 

---------------------------------------------------------    "    ---------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ..................................................…..…...…... , Dat. nar. : ..........................…..,

trvale bytem : ...................................…….....................................…...............................................…,

tímto zmocňuji pana/paní ……………..………………………………., Dat. nar.. : …….……..………,

trvale bytem : …………………………………………………………………………………………..….,

aby mne dne 24.4.2018 zastupoval na členské schůzi Bytového družstva ZÚ GAMA, IČO : 25401190, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ............................................... , dne ..………..............                       ...............................................

                                                                                                                              podpis

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.