Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 24.9.2020

05.09.2020 09:13

                                        P O Z V Á N K A

                         na členskou schůzi Bytového družstva NOVA, IČO:  254 84 753

 sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání:  24.9.2020  v 17:00 hod.

 

Místo konání: vstupní prostory v přízemí domu, Rumburských hrdinů 859, Nový Bor

 

Program:   

  1. Zahájení, prezence
  2. Zpráva předsedy družstva
  3. Odvolání předsedy představenstva družstva a případné odvolání a volba nového představenstva družstva
  4. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2019
  5. Schválení paušálních náhrad představenstvu družstva za rok 2019
  6. Zvýšení příspěvku do fondu oprav
  7. Provozní záležitosti
  8. Diskuse, závěr

 

Pozvaní hosté:

Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev (Interma BYTY, a.s.)

 

 

V Novém Boru, dne 2.9.2020

 

 

                                                                          Petr Mašek, v.r.

                                                                          předseda představenstva družstva

 

 

 

Přílohy:   Průvodní dopis + formulář plné moci

                Výsledky hospodaření za rok 2019 ke stažení zde

         

 

Podkladové materiály ke schůzi naleznete také na internetové adrese  www.interma-byty.cz/uzivatele/novy-bor/   a u předsedy družstva.

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,   

zasílám Vám pozvánku na členskou schůzi Bytového družstva NOVA.

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním přiložené plné moci můžete zmocnit mne, či místopředsedu družstva pana Vladimíra Lepka k tomu, abychom Vás na členské schůzi zastupovali. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete.

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.                                         

Pokud budete plnou moc vystavovat na mě, či místopředsedu, žádám Vás, abyste mi jí doručil/a do domovní schránky nejpozději do 23.9.2020, případně ji přinesl/a přímo na schůzi. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

                                  

S pozdravem

                                                                                               

                                                                                               Petr Mašek, v.r.

            předseda představenstva družstva

Nový Bor, dne 1.9.2020

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------------

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á: ........................................................……….., Dat. nar..: .................................,

trvale bytem: ...................................…….....................................…...............................................….,

tímto zmocňuji pana/paní: …………..…………………………..……., Dat. nar.: …….………….………,

trvale bytem: …………………………………………………………………………………………..………..,

aby mne dne 24.9.2020 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva NOVA, IČO: 254 84 753, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ............................................... , dne ..………..............            ...............................................

                                                                                                       podpis                                   

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.