Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 26.2.2019

01.02.2019 12:56

P O Z V Á N K A

 

               na členskou schůzi Bytového družstva U golfu Mladá Boleslav, IČO : 26696053

                                  sídlem : Barrandovská 165/1, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

 

 

Datum konání :  26.2.2019 v 17:00 hod.

Místo konání :  vestibul domu č.p. 47 (dům C), Michalovice 47, Mladá Boleslav                          

Pozvaní hosté : zástupci správcovské firmy Interma BYTY a.s., Liberec

 

Program

  1. Zahájení, prezence
  2. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2017
  3. Převod bytů do OV
  4. Provozní záležitosti
  5. Diskuse, závěr

 

V Liberci, dne 30.1.2019

 

 

 

                                                                                 JUDr. Petr Douša, v.r.

   předseda představenstva  

                                                                                                

 

Podkladové materiály k členské schůzi naleznete na internetové adrese:

www.interma-byty.cz/uzivatele/mlada-boleslav/bd-u-golfu , nebo u představenstva družstva.

                      

 

Vážená paní - Vážený pane,   

zasílám Vám pozvánku na členskou schůzi  Bytového družstva U golfu Mladá Boleslav.

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním přiložené plné moci můžete mne, nebo jiného člena představenstva zmocnit k tomu, abychom Vás na členské schůzi zastupovali. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.                                          

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.                               

S pozdravem

 

V Mladé Boleslavi, dne 30.1.2019                                                                               

                                                                                                                                                                                        

JUDr. Petr Douša, v.r.

                                                                                      člen představenstva  

 

 

---------------------------------------------------------    "    ---------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : .......................................................……... , Dat. nar:.: ...........................…... ,

trvale bytem : ...................................……....................................….................................................. ,

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………............…., Dat. nar.: : …….………………,

trvale bytem : ……………………………………………………………………………………..………..,

aby mne dne 26.2.2019 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva U golfu Mladá Boleslav, IČO : 26696053, sídlem : Barrandovská 165/1, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

V ...................................... , dne ..……….......                                   ...............................................

                                                                                                                 podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.