Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 26.4.2017

10.04.2017 15:19

Pozvánka na členskou schůzi

Bytového družstva Starý Harcov, IČO 250 234 38

Sídlem Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Datum konání:  26 .4. 2017 v 18:00 hod.

Místo konání:   Garážové stání domů BD Starý Harcov, Sluneční stráň, Liberec 15                           

Pozvaní hosté:   Ing. Miloslava Ježková, manažerka BD

                             Ing. Libor Kafka, vedoucí SBF

                             

Program  členské schůze 

1.  Prezence,  zahájení

2.  Volba řídícího schůze a mandátové komise

3.  Zpráva o činnosti

4.  Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky

     za rok 2016 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku

5.  Schválení paušálních náhrad představenstva a kontrolní komise za rok 2016

6.  Volba místopředsedy

7.  Volba náhradníka představenstva

8. Různé

9. Diskuze

10. Závěr

 

V Liberci dne  6.4.2017

 

Bohumil Ženatý, v.r.

předseda družstva

 

 

Přílohy :  Formulář plné moci

                Výsledky hospodaření za rok 2016 ke stažení zde

 

 

Podkladové materiály ke schůzi naleznete také na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-stary-harcov  

a u předsedy družstva.

 

PLNÁ MOC

 

Já níže podepsaný/á……………………………………..……………. Dat. nar. …………………………………………

Trvale bytem: …………………………………………………………………………………………………………………………

Tímto zmocňuji pana/paní ………………………………..……….  Dat. nar.…………………………….……………

Trvale bytem …………………………………………………………………………………………………………………………

aby mne dne 26.4.2017  zastupoval na členské schůzi BD Starý Harcov, IČO: 250 23 438, sídlem: Masarykova 522/12, Liberec 1, PSČ 460 01, a to v rozsahu programu uvedeném na pozvánce k této schůzi.

 

 V ………………………………………. dne:  ………………………...         ……………………………………………………

                                                                                                                              podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.