Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 27.3.2019

12.03.2019 14:30

Pozvánka na členskou schůzi

Bytového družstva STARÝ HARCOV, IČO 250 23 438

Sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Datum konání: 27. 3. 2019 v 18:00 hod.

Místo konání:   Garážové stání domů BD Starý Harcov, Sluneční stráň

                             Liberec 15 -  Starý Harcov

Pozvaní hosté:  Ing. Miloslava Ježková, manažerka BD

                             Kamila Rašovská, referentka BD

 

 Program členské schůze 

  1. Prezence, zahájení
  2. Volba řídícího schůze a mandátové komise
  3. Zpráva o činnosti představenstva
  4. Zpráva o hospodaření za rok 2018 v porovnání s rokem 2017, schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a rok 2018
  5. Schválení paušálních náhrad představenstva a kontrolní  komise
  6. Informace o dlužnících
  7. Diskuze, závěr

 

V Liberci, dne  27. 2. 2019

                                                              Bohumil Ženatý v.r.

                                                       předseda družstva

 

 

Přílohy :  Formulář plné moci

                Výsledky hospodaření za rok 2018 ke stažení zde

 

 

Podkladové materiály ke schůzi naleznete také na internetové adrese                                                   

  www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-stary-harcov  a u předsedy družstva.

 

 

 

 

PLNÁ MOC

 

Já níže podepsaný/á…………………………….………………………………. Dat. nar.: ………………………………..

Trvale bytem: …………………………………………………………………………………………………………………………

Tímto zmocňuji pana/paní ……………………………………….………….  Dat. nar.: ………………………………..

Trvale bytem …………………………………………………………………………………………………………………………

aby mne dne 27. 3. 2019 zastupoval na členské schůzi BD STARÝ HARCOV, IČO: 250 23 438, sídlem: 

Masarykova 522/12, Liberec 1, PSČ 460 01, a to v rozsahu programu uvedeném na pozvánce k této schůzi.

 

 V ………………………………………. dne ………………………...         ……………………………………………………

                                                                                                                              podpis            

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.