Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 29.9.2020

09.09.2020 09:26

P O Z V Á N K A

 

     na členskou schůzi Bytového družstva SPRINT, IČO: 254 73 492

      sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání:  členská schůze se koná 29.9.2020 v 17,00 hod.

Místo konání: Sušárna domu, na adrese : Textilní 580, Semily, vchod č.2

 

Program:

  1. Zahájení, prezence
  2. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření družstva za rok 2019
  3. Schválení paušálních náhrad za výkon funkce představenstvu za rok 2019
  4. Dluhy, provozní záležitosti
  5. Diskuse, závěr

 

 

Pozvaní hosté :   - Petr Fučík – domovník

 - Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

 

 

 

Semily, dne 2.9.2020

                                                                                Robert Krejčí

                                                                                předseda představenstva  

 

 

 

Přílohy: Průvodní dopis

               Výsledky hospodaření družstva za rok 2019 ke stažení zde

 

 

                                   

Podkladové materiály ke schůzi naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/semily, na nástěnce v domě a u předsedy družstva.

 

 

           

Vážení spoludružstevníci,                                                                       

Chci Vás tímto pozvat na členskou schůzi  Bytového družstva SPRINT.

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na čl. schůzi vyslat svého zástupce-libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete.

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu, žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a mně osobně na adresu: Textilní 580, Semily, nebo do sídla družstva - Masarykova 522/12, Liberec 1, tak, abych jí měl k dispozici nejpozději dne  28.9.2020

Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

S pozdravem

                                                                                          Robert Krejčí

             předseda družstva

V Semilech, dne 2.9.2020

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------------

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : ..................................................………..., Dat. nar.: ...............................…...,

trvale bytem : ...................................…….....................................…...............................................….,

tímto zmocňuji pana/paní ……………..………………………….., Dat. nar.:  …….………………………,

trvale bytem : …………………………………………………………………………………………..………..,

aby mne dne 29.9.2020 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva SPRINT, IČO: 25473492, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ..............................................., dne ..………..............                       ...............................................

                                                                                                                 podpis

               

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.