Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 3.5.2018

18.04.2018 12:44

                                       P O Z V Á N K A

                      na členskou schůzi Bytového družstva SPRINT, IČO : 25473492

                                  sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Datum konání :  členská schůze se koná 3.5.2018 v 17,00 hod.

Místo konání : Sušárna domu, na adrese : Textilní 580, Semily, vchod č.2

 

Program :

  1. Zahájení, prezence
  2. Ochrana osobních dat - GDPR
  3. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření družstva za rok 2017
  4. Schválení paušálních náhrad za výkon funkce orgánům družstva
  5. Dluhy, provozní záležitosti
  6. Diskuse, závěr

 

Pozvaní hosté :   - Petr Fučík – domovník

 - zástupci správce -  Interma BYTY a.s

 

 

Semily, dne 16.4.2018

                                                           Robert Krejčí, v.r.

                                                           předseda družstva

 

                                                                             

Přílohy : Průvodní dopis

               Výsledky hospodaření družstva za rok 2017

                             

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/semily, na nástěnce v domě a u předsedy družstva.

 

 

          

Vážení spoludružstevníci,                                                                           

Chci vás tímto pozvat na členskou schůzi  Bytového družstva SPRINT.

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na čl. schůzi vyslat svého zástupce-libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete.

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu, žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a mně osobně na adresu : Textilní 580, Semily, nebo do sídla družstva - Masarykova 522/12, Liberec 1, tak, abych jí měl k dispozici nejpozději dne  2.5.2018

Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

S pozdravem

                                                                                           Robert Krejčí

             předseda družstva

V Semilech, dne 16.4.2018

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ........................................................…... , Dat. nar. : ...............................…... ,

trvale bytem : ...................................…….....................................…...............................................…. ,

tímto zmocňuji pana/paní ……………..……………………..……., Dat, nar. : …….………………………,

trvale bytem : …………………………………………………………………………………………..………..,

aby mne dne 3.5.2018 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva SPRINT, IČO: 25473492, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ............................................... , dne ..………..............                       ...............................................

                                                                                                                 podpis

               

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.