Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 30.6.2020

05.06.2020 09:49

P O Z V Á N K A

               na členskou schůzi Bytového družstva CHLUMEC, IČO: 254 51 791,

          sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

 

Datum konání: 30.6.2020 v 17:00 hod.

Místo konání: Obecní úřad města Chlumec, Muchova 267, Chlumec

Pozvaní hosté:   -   Ing. Miloslava Ježková  - manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

                       -  Jitka Večerníková – technička Interma BYTY a.s.

 

                        

Program :  

  1. Zahájení, prezence
  2. Zpráva představenstva
  3. Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky

za rok 2019 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku

  1. Schválení zvýšení příspěvku do fondu oprav o 5 Kč/ m2
  2. Schválení navýšení zálohy do podílového fondu s účinností od 1.4.2020
  3. Provozní záležitosti
  4. Diskuse, závěr

 

V Chlumci, dne 2.6.2020 

 

                                                                                    Mgr. Martina Brhelová, v.r.

                                                                                       předsedkyně družstva

 

                                    

Přílohy :  - průvodní dopis + plná moc

   - výsledky hospodaření za rok 2019 ke stažení zde

               

 

Podkladové materiály ke schůzi naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/chlumec  a u předsedkyně družstva.

  

 

Vážená paní - Vážený pane, 

zasílám Vám pozvánku na členskou schůzi Bytového družstva Chlumec.

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním přiložené plné moci mne, nebo místopředsedu družstva můžete zmocnit k tomu, abychom Vás na členské schůzi zastupovali. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete.

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na mě, žádám Vás, abyste mi jí doručil/a do domovní schránky nejpozději do 29.6.2020, případně ji přinesl/a přímo na schůzi. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

S pozdravem

 

 

                                                                      Mgr. Martina Brhelová, v.r.

                                                                        předsedkyně družstva     

               

V Chlumci, dne 2.6.2020

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------------

                                                                PLNÁ MOC                                               

Já níže podepsaný/á : ............................................................………....., Dat. nar.: .....................…...,

trvale bytem : ...................................…….....................................…...............................................….,

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………......…………….………., Dat. nar.: …….……………..,

trvale bytem : ………………………………………………….……………………………………..………..,

aby mne dne 30.6.2020 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva CHLUMEC, IČO: 254 51 791, sídlem: 

Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném  v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ............................................... , dne ..………..............                       ...............................................

                                                                                                                 podpis

               

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.