Pozvánka na členskou schůzi družstva dne 8.11.2017

20.10.2017 12:05

Pozvánka na členskou schůzi

Bytového družstva Starý Harcov, IČO 250 234 38

Sídlem Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání:  8. 11. 2017 v 18:00 hod.

Místo konání:   Garážové stání domů BD Starý Harcov

                             Sluneční stráň

                            Liberec 15 -  Starý Harcov

Pozvaní hosté:   Ing. Miloslava Ježková, manažerka BD

                                                          

Program  členské schůze 

1.     Prezence, zahájení

2.     Volba řídícího schůze a mandátové komise

3.     Zpráva o činnosti

4.     Návrh na zvýšení plateb do fondu oprav

5.     Volba kontrolní komise

6.     Diskuze

7.     Závěr

 

V Liberci dne  16.10. 2017

                                              Bohumil Ženatý v.r.

                                              předseda družstva

 

Podkladové materiály ke schůzi naleznete také na internetové adrese                      

 www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-stary-harcov  a u předsedy družstva.

  

 

                                                                            PLNÁ MOC

Já níže podepsaný/á………………………………………………. Dat. nar. ……………………………………………

Trvale bytem: ………………………………………………………………………………………………………………..……

Tímto zmocňuji pana/paní …………………………………….  Dat. nar. ……………………..……………………

Trvale bytem ………………………………………………………………………………………………………………………

aby mne dne 8.11.2017  zastupoval na členské schůzi BD Starý Harcov, IČO: 250 23 438, sídlem: Masarykova 522/12, Liberec 1, PSČ 460 01, a to v rozsahu programu uvedeném na pozvánce k této schůzi.

 

 V ………………………………………. dne:  ………………………...         ……………………………………………………

                                                                                                                              podpis             

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.