Pozvánka na členskou schůzi konanou dne 20.10.2015

05.10.2015 15:57

P O Z V Á N K A

 

               na členskou schůzi Bytového družstva DOMOVINA, IČO : 273 00 749,

                                  sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání :  20.10.2015 v 17.30 hod.

 

Místo konání :  sušárna bytového domu U Tenisu 4973, Jablonec nad Nisou - Proseč

                          

Pozvaní hosté : Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

                             Ing. Petr Horáček – úvěrový specialista Interma BYTY a.s.

                             JUDr. Edita Volná - notářka

 

Program

 

1)     Zahájení, prezence

2)     Zpráva představenstva družstva

3)     Schválení nových  stanov družstva

4)     Odvolání představenstva družstva a volba nového představenstva

5)     Schválení refinancování zůstatku hypotečního úvěru družstva

6)     Zpráva o hospodaření, schválení řádné účetní závěrky za rok 2014

7)     Dluhy a provozní záležitosti

8)     Diskuse, závěr

 

 

V Liberci, dne 2.10.2015

 

 

 

 

 

                                                                                         Mgr. Veronika Křížová, v.r.

      předsedkyně družstva  

                                                                                                  

 

 

 

Podkladové materiály k členské schůzi naleznete na internetové adrese

www.interma-byty.cz/uzivatele/jablonec-nad-nisou/bd-domovina

nebo u předsedkyně družstva.

                        

 

 

 

 

Přílohy : Průvodní dopis + Plná moc

              Stanovy družstva

             Výsledky hospodaření za rok 2014

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.