Pozvánka na dílčí členské schůze

13.03.2017 15:42


Bytové družstvo ZELENÉ ÚDOLÍ, Masarykova 12, Liberec 1, IČ: 25441906

P O Z V Á N K A   

na dílčí členské schůze bytového družstva, které se konají:

 

dům den datum začátek  místo pozvánka
č. p. 1081 středa 5. dubna 2017 18:00 hod přízemí domu č.p.1081 ke ztažení ZDE
č. p. 1082 čtvrtek 6. dubna 2017 18:00 hod přízemí domu č.p.1082 ke ztažení ZDE
č. p. 1083 úterý 11. dubna 2017 18:00 hod přízemí domu č.p.1083 ke ztažení ZDE
č. p. 1084 pátek 7. dubna 2017 18:00 hod přízemí domu č.p.1084 ke ztažení ZDE
č. p. 1085 středa 12. dubna 2017 18:00 hod přízemí domu č.p.1085 ke ztažení ZDE
č. p  1086 pondělí 10. dubna 2017 18:00 hod přízemí domu č.p.1086 ke ztažení ZDE

          

Program:   1) Zpráva o činnosti družstva

                  2) Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní  uzávěrky za r. 2016 včetně způsobu                               vypořádání hospodářského výsledku

                  3) Rozprava o připravovaných opravách a úpravách v r. 2017

                  4) Zvýšení měsíční částky do fondu oprav o 2,- Kč za m2 obytné plochy

                  5) Refinancování zůstatku hypotečního úvěru č. 1 

                  6) Zpráva kontrolní komise

                  7) Diskuse, různé připomínky

O každém bodu programu bude jednáno a poté zvlášť hlasováno.

Příloha. Plná moc pro případ, že se nemůžete osobně zúčastnit. Plnou mocí můžete pověřit mne i jinou osobu a vyplněnou předat před schůzí při prezenci.

Podkladové materiály ke schůzi naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/pastelova a u předsedy představenstva.


                                                                                                     Ing. Pavel Teichmann, v.r.
V Liberci 13. 3. 2017                                                                  předseda představenstva                                                                        

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.