Pozvánka na dílčí členské schůze soubor PDf. pod textem

29.03.2018 11:04

Pozvánka na dílčí členské schůze soubor :

Program: 1) Zahájení, volba mandátové a návrhové komise
                  2) Zpráva o činnosti družstva včetně přípravy oprav hrazených z FO, seznámení
                       s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní uzávěrky za r. 2017                    
                  3) Zvýšení měsíční částky do fondu oprav o 2,- Kč za m2 obytné plochy
                  4) Zpráva kontrolní komise
                  7) Diskuse, různé připomínky

O každém bodu programu bude jednáno a poté zvlášť hlasováno.

Příloha. Plná moc pro případ, že se nemůžete osobně zúčastnit. Plnou mocí můžete
               pověřit mne i jinou osobu a vyplněnou předat před schůzí při prezenci.

Podkladové materiály ke schůzi naleznete na internetové adrese
www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/pastelova a u předsedy představenstva.


                                                                                                     Ing. Pavel Teichmann, v.r.
V Liberci 20. 3. 2018                                                                  předseda představenstva                                                                        

 

 

Pozvánka_BD_ZÚ_č.p._1081,2018.docx (15447)

Pozvánka_BD_ZÚ_č.p._1082 a 87.docx (15620)

Pozvánka_BD_ZÚ_č.p._1083,2018.docx (15463)

Pozvánka_BD_ZÚ_č.p._1084,2018.docx (15403)

Pozvánka_BD_ZÚ_č.p._1085,2018.docx (15509)

Pozvánka_BD_ZÚ_č.p._1086,2018.docx (15418)

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.