Pozvánka na dílčí členskou schůzi 21.5.2015

17.04.2015 11:25

          Bytové družstvo ZELENÉ ÚDOLÍ, Masarykova 12, Liberec 1, IČ: 25441906 

 

                                                       P O Z V Á N K A       

                                                         
                           na dílčí členskou schůzi bytového družstva, která se koná
                       ve čtvrtek 21. května 2015 od 18.30 hod v přízemí domu 1083

Program: 1)  Zpráva o činnosti družstva a výsledky hospodaření za r. 2014
                             /zpráva o hospodaření je vyvěšena v každém domě/
                  2)  Rozprava o připravovaných opravách a rekonstrukcích v r. 2015 a 2016
                        a stanovení priorit  
                  3)  Volba třetího člena kontrolní komise
                  4)  Zpráva kontrolní komise
                  5)  Interní směrnice o stanovení odměn za výkon funkce
                  6)  Diskuse, různé připomínky

O každém bodu programu bude diskutováno a poté bude následovat hlasování.

Příloha. Plná moc pro případ, že se nemůžete osobně zúčastnit. Plnou mocí můžete
               pověřit mne i jinou osobu a vyplněnou předat před schůzí při prezenci.

Podkladové materiály ke schůzi naleznete na internetové adrese
www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/pastelova a u předsedy představenstva.


                                                                                                     Ing. Pavel Teichmann, v.r.
V Liberci 24. 4. 2015                                                                  předseda představenstva                                                                       

 

                                      


                                                         Plná moc

Člen bytového družstva ZÚ (zmocnitel)…………………………………………………………………
          uděluje plnou moc

panu, paní (jméno pověřeného)…………………………………………………………………………….
          k zastupování na jednání členské schůze bytového družstva ZÚ dne 21. 5. 2015

                                                           
                                                                              ……………………………………………
                                                                                   podpis zmocnitele

 

 

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.