Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi dne 11.12.2019

28.11.2019 17:33

P O Z V Á N K A

 

na mimořádnou členskou schůzi Bytového družstva ZÚ BETA, IČO: 25401203

    sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání:  11.12.2019 v 18:00 hod.

Místo konání:  zasedací místnost  Interma BYTY, a.s.

                          adresa – U Sila 1201,  463 11 Liberec 30

 

Pozvaní hosté:   Ing. Miloslava Ježková - manažerka bytových družstev Interma BYTY

                           Mgr. Renata Ponikelská – právník Interma BYTY a.s.

 

                        

Program:

  1. Zahájení, prezence
  2. Převod majetkového podílu Statutárního města Liberce na BD ZÚ BETA
  3. Výměna garážových vrat
  4. Diskuse, závěr

 

V Liberci, dne 27.11.2019

 

                                                                                           Milan Lenc, v.r.

                                                                                        předseda družstva

                            

      

------------------------------------------------------------------------       &    -------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á: .........................................................………... , Dat. nar.: …...........................,

trvale bytem: ...................................….….....................................…...................................................,

tímto zmocňuji pana/paní: ……………..………………………..………., Dat. nar. : ………..……..…,

trvale bytem: ……………………………………………………………………………………….…….,

aby mne dne 11.12.2019 zastupoval na mimořádné členské schůzi Bytového družstva ZÚ BETA, IČO: 25401203, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ..............................................., dne ..………..............                       ...............................................

                                                                                                                              podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.