Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi dne 6.11.2019

14.10.2019 14:55

P O Z V Á N K A

na mimořádnou členskou schůzi Bytového družstva CHLUMEC, IČO: 254 51 791, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

    Datum konání: 6.11.2019 v 17:00 hod.

    Místo konání: Obecní úřad města Chlumec, Muchova 267, Chlumec

 

Program :  

  1. Zahájení, prezence
  2. Projednání a schválení záměru provedení opravy fasád na domě Stradovská 399 a 400, Chlumec
  3. Diskuse, závěr

 

V Chlumci, dne 14.10.2019 

 

                                                                                    Mgr. Martina Brhelová, v.r.

                                                                                      předsedkyně družstva

 

 

Pro případ, že se nebudete moci mimořádné členské schůze zúčastnit osobně, prosím o zmocnění svého zástupce a doručení přiložené plné moci na schůzi. Děkuji.

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ............................................................………... , Dat. nar. : .....................…... ,

trvale bytem : ...................................…….....................................…...............................................…. ,

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………......…………….……., Dat. nar.. : …….……………..,

trvale bytem : ………………………………………………….…………………………………..………..,

aby mne dne 6.11.2019 zastupoval/a na mimořádné členské schůzi Bytového družstva CHLUMEC, IČO: 254 51 791, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ............................................... , dne ..………..............                       ...............................................

                                                                                                                 podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.