Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi dne 7.8.2019

18.07.2019 14:59

P O Z V Á N K A

na mimořádnou členskou schůzi Bytového družstva MB OMEGA,

IČO: 25407635,  sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání: 7.8.2019  v 17:00 hod. – PROSÍME  O DOCHVILNOST

Místo konání: prostranství uvnitř bloku “OMEGA“ (dětské hřiště mezi II. A III. etapou),

            17. listopadu, 293 01 Mladá Boleslav

Pozvaní hosté:  zástupci správce -  Interma BYTY, akciová společnost

 

                             

Program :

  1. Zahájení, prezence
  2. Schválení rekonstrukce fasády domu (IV. etapa) – havarijní stav
  3. Závěr 

 

Mladá Boleslav, dne 18.7.2019

    

                                                                                    

                                                                                           Ing. Aleš Franc, v.r.

                                                                                    předseda představenstva

                                                                                            BD MB OMEGA

 

Pro případ, že se nebudete moci mimořádné členské schůze zúčastnit osobně, prosím,  odevzdejte níže uvedenou plnou moc do Solaria Laguna, mezi vchody 1385 -1386. Děkuji.

  

------------------------------------------------------  "  ----------------------------------------------------

                                                            PLNÁ MOC

 

Já níže podepsaný/á ............................……..……………... , Datum nar. : .........................,

trvale bytem ................……............................…..............………….........……......................,

nájemce bytové jednotky č. ...........,

na adrese ............................................................................................................................,

tímto zmocňuji pana/paní ………………………….........…….., Datum nar. : ……....…....…,

trvale bytem :….……………………………………..............................................…..….……, 

aby mne dne 7.8.2019 zastupoval/a na mimořádné členské schůzi Bytového družstva MB OMEGA, IČO: 254 07 635, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ............................................, dne ...................,                     .................................................

                       podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.