Pozvánka na náhradní členskou schůzi dne 14.6.2016

08.06.2016 16:56

                                    P O Z V Á N K A

                NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

                                  

Bytového družstva ZENIT, IČ: 27309070,

sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Vzhledem k tomu, že se dne 7. 6. 2016 nesešel potřebný počet členů tak, aby členská schůze byla usnášeníschopná, využívám čl. 24 stanov a svolávám náhradní členskou schůzi. Tato členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

 

 

Datum konání: 14. 6. 2016  v 18.00 hod.

 

 

Místo konání:  kancelář společnosti Interma BYTY, akciová společnost  U Sila 1204, Liberec 30

 

                      

 

Pozvaní hosté :     - Ing. Miloslava Ježková, manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

-  Iva Loumová – domovník

- Ing. Petr Horáček, úvěrový specialista

 

 

Program :

 

1)     Zahájení členské schůze

2)     Schválení možnosti refinancování hypotéčního úvěru družstva pro domy č.p. 1613-1615

3)     Schválení výroční zprávy o hospodaření družstva za rok 2015

4)     Schválení paušálních náhrad členům představenstva za rok 2015

5)     Dluhy, provozní záležitosti

6)     Diskuse, závěr

 

 

V Liberci dne: 8. 6. 2016

 

 

 

    Pavel Dymokurský, v.r.

                                                                                         předseda družstva

 

 

 Přílohy: - Použijte prosím materiály z pozvánky na řádnou členskou schůzi.

 

           

Pokud se nemůžete zúčastnit jednání, můžete písemně, plnou mocí zmocnit k jednání buď předsedu družstva, nebo místopředsedkyni družstva anebo jakoukoli svéprávnou třetí osobu.

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.