Pozvánka na náhradní členskou schůzi dne 24.6.2016

20.06.2016 13:12

                           POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Bytového družstva VLNAŘSKÁ, IČO: 25474995, sídlem: Masarykova 522/12, Liberec 1

 

Vzhledem k tomu, že se dne 17. 6. 2016 nesešel potřebný počet členů tak, aby členská schůze byla usnášeníschopná, využívám čl. 24 odst. 6 stanov a svolávám náhradní členskou schůzi. Tato členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

 

 

Datum konání: v pátek 24.6.2016 v 17.00 hod.

Místo konání: Střední odborná škola Liberec, Jablonecká 999/51 – jídelna

POZOR ZMĚNA – schůze se již nekoná na ZŠ BROUMOVSKÁ!!!

 

Program:   

  1. Zahájení, prezence
  2. Zpráva o činnosti představenstva od poslední členské schůze BD
  3. Zpráva kontrolní komise
  4. Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2015
  5. Dluhy, provozní záležitosti
  6. Diskuse, závěr
 
 

Pozvaní hosté:    - Libor Kafka - správa bytového fondu Interma BYTY a.s.

                         - Ing. Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

                         - Michal Večerník - domovník

 

V  Liberci dne 18.6.2016

 

                                                                              Mgr. Michal Mochal, v.r.

                                                                              předseda představenstva      

 

Přílohy: Použijte, prosím, materiály z pozvánky na řádnou členskou schůzi.

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                               

 

Já níže podepsaný/á: ........................................................………... , R.Č.: ...............................…... ,

 

trvale bytem: ...................................…….....................................…...............................................…. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..……., R.Č.: …….………………………,

 

trvale bytem: …………………………………………………………………………………………..………..,

 

aby mne dne 24.6.2016 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva VLNAŘSKÁ, IČ: 25474995, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

V ............................................... , dne ..………..............         ...............................................

                                                                                                   podpis             

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.