Pozvánka na náhradní členskou schůzi dne 25.6.2014

18.06.2014 10:41

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Bytového družstva VLNAŘSKÁ, IČO: 25474995, sídlem: Masarykova 522/12, Liberec 1

 

Vzhledem k tomu, že se nesešel potřebný počet členů tak, aby členská schůze byla usnášeníschopná, využívám článku 24 stanov a svolávám náhradní  členskou schůzi !!! Tato členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů !!!

 

Datum konání: 25.6.2014 v 17.00 hod.

 

Místo konání: Základní škola Broumovská – zasedací místnost

 

Program:   

 

  1. Zahájení, prezence
  2. Schválení ustanovení stanov čl. 1 až čl. 39, čl. 49 až čl. 63
  3. Schválení ustanovení stanov čl. 40 až čl. 48
  4. Odvolání předsedy a místopředsedy družstva a volba nového představenstva
  5. Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2013
  6. Schválení směrnice pro rozúčtování služeb
  7. Dluhy, provozní záležitosti
  8. Diskuse, závěr

 

Pozvaní hosté:     - Libor Kafka - správa bytového fondu Interma BYTY a.s.

                          - Ing. Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

                          - JUDr. Edita Volná - notářka

                          - Michal Večerník - domovník

 

 

V  Liberci, dne 13.6.2014

 

                                                                              Mgr. Michal Mochal, v.r.

                                                                              předseda představenstva      

 

Příloha : v platnosti jsou materiály z původní řádné schůze : www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-vlnarska

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : ........................................................………... , R.Č. : ...............................…... ,

 

trvale bytem : ...................................…….....................................…...............................................…. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..……., R.Č. : …….………………………,

 

trvale bytem : …………………………………………………………………………………………..………..,

 

aby mne dne 25.6.2014 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva VLNAŘSKÁ, IČ: 25474995, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

V ............................................... , dne ..………..............           ...............................................

                                                                                                              podpis        

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.