Pozvánka na schůzi BD BENEFIT dne 16.6.2015

26.05.2015 14:23

Bytové družstvo BENEFIT

IČ : 25461541

Masarykova 522/12

460 01 Liberec 1

 

 

                                                                        P O Z V Á N K A

 

na členskou schůzi Bytového družstva BENEFIT

 

 

Datum konání : 16.6.2015 v 17,30 hod.

 

Místo konání : 17. Listopadu 1336, 1. NP - vestibul

 

Pozvaní hosté : Ing. Miloslava Ježková, manažer bytových družstev (Interma BYTY a.s.)

                            Libor Kafka, vedoucí správy bytů (Interma BYTY a.s.)

 

 

 

Program :

 

1) Zahájení, prezence

2) Zpráva představenstva a kontrolní komise

3) Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2014

4) Schválení odměn statutárním orgánům družstva za rok 2014

5) Provozní záležitosti

6) Diskuze, závěr

 

V Liberci, dne 21.5.2015

 

 

 

   Ľubomír Kohuš, v.r.                                                                                          

                                                                                     předseda družstva

 

 

 

 

 

 

Přílohy : - Průvodní dopis + formulář plné moci

             - Výsledky hospodaření za rok 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podkladové materiály ke schůzi naleznete na internetové adrese:  www.interma-byty.cz/uzivatele/mlada-boleslav/bd-benefit/   a u předsedy družstva.

  

  

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,   

 

zasílám Vám pozvánku na členskou schůzi  Bytového družstva BENEFIT.

 

 Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním přiložené plné moci můžete zmocnit mne, či místopředsedu družstva pana Bohuslava Zákouckého k tomu,  abychom Vás na členské schůzi zastupovali. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete. 

 

Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

                                            

Pokud budete plnou moc vystavovat na mě, či místopředsedu, žádám Vás, abyste mi jí doručil/a do domovní schránky nejpozději do 15.6.2015, případně ji přinesl/a přímo na schůzi. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

                                  

 

S pozdravem

 

 

 

                                                                                               Ing. Ľubomír Kohuš, v.r.

              předseda družstva

 

V Liberci, dne 21.5.2015

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------    %   ----------------------------------------------------------------

 

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : .........................................................……, Datum nar. : .......................... ,

 

trvale bytem : ...................................…….....................................…............................................. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..………………………....., Datum nar.: …….…….……. ,

 

trvale bytem : ……………………………………………………………………………………….……. ,

 

aby mne dne 16.6.2015 zastupoval na členské schůzi Bytového družstva BENEFIT, IČ : 25461541, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

V ............................................... , dne ..………..............              ............................

                                                                                                       Podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.