Pozvánka na schůzi BD HORNÍ PROSEČ dne 13.5.2014

28.04.2014 18:01

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi Bytového družstva HORNÍ PROSEČ, IČO: 25411128,

sídlem: Masarykova 522/12, 460 01  Liberec 1

 

Datum konání :  členská schůze se koná 13.5.2014 v 18.00 hod.

Místo konání : v zasedací místnosti městského úřadu ( radnice ) Jablonec nad Nisou

Program :

1.      Zahájení, prezence

2.      Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2013 ke stažení zde 

3.      Schválení směrnice pro rozúčtování služeb ke stažení zde

4.      Schválení odměn členům statutárních orgánům družstva

5.      Odvolání stávající kontrolní komise a volba nové kontrolní komise

6.      Odvolání představenstva družstva a volba nového představenstva

7.      Schválení ustanovení stanov čl. 1 až čl. 40, čl. 50 až čl. 64

8.      Schválení ustanovení stanov čl. 41 až čl. 49

9.      Dluhy, provozní záležitosti

10. Diskuse, závěr

 

Pozvaní hosté :  

 

 -Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových  družstev Interma BYTY a.s.

- JUDr. Jana Seemanová – notářka

 

Jablonec nad Nisou,  dne 24.4.2014

 

                                                                                  Pavla Čechová, v.r.

                                                                                předsedkyně družstva

                 

                                                                                   

Přílohy : Průvodní dopis

               Stanovy BD Horní Proseč

 

                                    

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/jablonec-nad-nisou/bd-horni-prosečna nástěnce v domě a u předsedy družstva.

 

 

Vážení spoludružstevníci,                                     

Chci vás tímto pozvat na členskou schůzi  Bytového družstva HORNÍ PROSEĆ.

v souvislosti s konáním schůze bych Vás chtěla upozornit na skutečnost, že na schválení stanov je potřeba účast všech členů družstva . Zároveň musí být přítomna paní notářka. V případě malého počtu členů na této schůzi, se bude  muset  opakovat a to povede k nárůstu nákladů, které budete muset uhradit, nehledě na ztracený čas mnoha osob, které se na přípravě schůze podílejí.

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním plné moci  můžete mne, či předsedu samosprávy Vašeho domu zmocnit k tomu, aby Vás na členské schůzi zastupoval. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Na schůzi se budou též podepisovat nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou .

S pozdravem

 

V Jablonci, dne 24.4.2014

 

                                                                                               Pavla Čechová, v.r.

                                                                                        předsedkyně družstva

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.