Pozvánka na schůzi BD SPRINT dne 7.5.2014

23.04.2014 15:24

P O Z V Á N K A

 

               na členskou schůzi Bytového družstva SPRINT, IČO : 25473492,

                   sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání :  členská schůze se koná 7.5.2014 v 17,30 hod.

Místo konání : Sušárna domu, na adrese : Textilní 580, Semily, vchod č.2

 

 

 

Program :

 

1.      Zahájení, prezence

2.      Schválení ustanovení stanov čl. 1 až čl. 38, čl. 48 až čl. 62

3.      Schválení ustanovení stanov čl. 39 až čl. 47

4.      Odvolání předsedy a místopředsedy družstva a volba nového představenstva

5.      Schválení refinancování zůstatku hypotečního úvěru družstva

6.      Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2013

7.      Schválení odměn členům statutárních orgánům družstva

8.      Převedení odměn statutárním orgánům družstva na paušální náhrady nákladů za výkon funkce .

9.      Schválení směrnice na rozúčtování tepla

10.    Dluhy, provozní záležitosti

11.    Diskuse, závěr

 

 

 

Pozvaní hosté :   - Petr Fučík – domovník

 -Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

 - JUDr. Jana Seemanová – notářka

 - Ing. Petr Horáček  – úvěrový specialista  INTERMA, a.s.,

 

 

Semily, dne 17.4.2014

 

                                                                                  Robert Krejčí,v.r.         

                                                                                předseda družstva

 

 

Přílohy : Průvodní dopis

               Stanovy BD SPRINT

 

 

 

 

                                    

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/semily, na nástěnce v domě a u předsedy družstva.

 

 

            

 

 

 

 

Vážení spoludružstevníci,     

                                                                     

Chci vás tímto pozvat na členskou schůzi  Bytového družstva SPRINT.

 

v souvislosti s konáním schůze bych Vás chtěl upozornit na skutečnost, že na schválení stanov je potřeba účast všech členů družstva . Zároveň musí být přítomna paní notářka. V případě malého počtu členů na této schůzi, se bude  muset  opakovat a to povede k nárůstu nákladů, které budete muset uhradit, nehledě na ztracený čas mnoha osob, které se na přípravě schůze podílejí.

 

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na čl. schůzi vyslat svého zástupce-libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu, žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a mně osobně na adresu : Textilní 580, Semily, nebo do sídla družstva - Masarykova 522/12, Liberec 1, tak, abych jí měl k dispozici nejpozději dne  6.5.2014

Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

Na schůzi se budou též podepisovat nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou .

 

 

S pozdravem

                                                                                                   Robert Krejčí

             předseda družstva

V Semilech, dne 17.4.2014

 

 

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : ........................................................………... , R.Č. : ...............................…... ,

 

trvale bytem : ...................................…….....................................…...............................................…. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..……., R.Č. : …….………………………,

 

trvale bytem : …………………………………………………………………………………………..………..,

 

aby mne dne 7.5.2014 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva SPRINT,IČO: 25473492, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

 

 

V ............................................... , dne ..………..............               

 

                                                                                                ...............................................

                                                                                                                 podpis

               

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.