Pozvánka na schůzi BD ZELENÉ ÚDOLÍ dne 30.10.2014

10.10.2014 08:18

P o z v á n k a

 

na členskou schůzi Bytového družstva ZELENÉ ÚDOLÍ, IČ : 25441906

se sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání   :   30. 10. 2014 v 18.00 hodin

 

Místo konání : Základní škola Dobiášova – jídelna

 

Program :

  1. Zahájení, prezence, volba mandátové a volební komise
  2. Zpráva o činnosti družstva od členské schůze konané v 05/2014
  3. Schválení nových stanov družstva
  4. Volba  do představenstva družstva 
  1. Volba kontrolní komise
  2. Zvýšení  fondu oprav o 1,- Kč/m2 s účinností od 1.1.2015
  3. Zvýšení částky na náklady statutárních orgánů o 5,- Kč na 30,- Kč s účinností  od 1.1.2015
  4. Zavedení měsíčního předpisu 50,- Kč do fondu oprav od 1.1.2015 pro nájemníky v objektu družstva – Pastelová 1087, Liberec  / garážové stání /
  5. Diskuse, provozní záležitosti,  závěr

 

 

Pozvaní hosté :

     -  JUDr. Edita Volná – notářka,

     -  Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.,

     -  Libor Kafka  – vedoucí SBF Interma BYTY a.s.,


 

V Liberci   9.10.2014

 

 

                                                                                                Ing. Pavel Teichmann, v.r.

                                                                                                předseda představenstva

 

 

 

Přílohy : Průvodní dopis + plná moc

                 Stanovy družstva

               

 

Podkladové materiály ke schůzi naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/pastelova  a u předsedy družstva.

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.