Pozvánka na schůzi dne 6.8.2014

21.07.2014 11:00

P O Z V Á N K A

 

               na členskou schůzi Bytového družstva ZÚ ALFA, IČO : 25401190,

                                  sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání :  6.8.2014 v 18.30 hod.

 

Místo konání :  nová zasedací místnost Správy bytového fondu Interma BYTY, a.s.,

                          adresa – U Sila 1204,  463 11 Liberec 30

 

Pozvaní hosté :  Libor Kafka - vedoucí Správy bytů Interma BYTY a.s.

                           Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

                             Jan Moravec - domovník

                             JUDr. Jana Seemanová - notářka

 

Program

 

1)     Zahájení, prezence

2)     Zpráva kontrolní komise

3)     Zpráva o hospodaření, schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 ke stažení zde

4)     Schválení ustanovení stanov  čl. 1 až 34, čl. 44 až 58

5)     Schválení ustanovení stanov  čl. 35 až 43

6)     Odvolání představenstva družstva a volba nového představenstva

7)     Schválení odměn za výkon funkce člena v orgánech družstva za rok 2013

8)     Schválení refinancování zůstatku hypotečního úvěru družstva

9)     Schválení nové směrnice na rozúčtování služeb ke stažení zde

10) Dluhy a provozní záležitosti

11) Diskuse, závěr

 

 

V Liberci, dne 21.7.2014

 

 

 

 

                                                                                         Ing. Naděžda Vacková, v.r.

      předsedkyně družstva  

                                                                                                    ZÚ ALFA

 

 

 

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-alfa, na nástěnce v domě a u předsedkyně družstva.

                        

 

Přílohy : Průvodní dopis + Plná moc

              Stanovy družstva

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.