Pozvánka na schůzi družstva dne 16.4.2015

30.03.2015 11:47

P o z v á n k a

 

na členskou schůzi Bytového družstva LANŠKROUN - NERUDOVA

IČ : 25438948

se sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

Datum konání   :   16. 4. 2015 v 16.00 hodin

 

Místo konání :   Zasedací místnost nad bývalým informačním centrem   Městského úřadu v Lanškrouně, adresa : nám. J. M. Marků 12, Lanškroun

 

Program :

 

  1. Zahájení, prezence
  2. Schválení paušálních náhrad nákladů za výkon funkce orgánům družstva
  3. Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2014  ke stažení zde 
  4. Informace a řešení dluhů vůči družstvu
  5. Ostatní informace a dotazy týkající se údržby domů č.p. 990 a č.p. 991 za rok 2014 a plán případných oprav na rok 2015
  6. Provozní záležitosti
  7. Diskuse, závěr

 

 

Pozvaní hosté :

 

     - Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.,

     - Jitka Večerníková – technička  SBF Interma BYTY a.s.,

     - Jiří Grund – správce domů


 

Lanškroun   20.3.2015

 

 

                                                                                              David Latif, v.r.

                                                                                              předseda představenstva

Přílohy : Průvodní dopis + plná moc

               Výsledky hospodaření za rok 2014

               

 

Podkladové materiály ke schůzi naleznete také na internetové adrese : www.interma-byty.cz/uzivatele/lanskroun/BD-lanskroun-nerudova  a u předsedy družstva.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoludružstevníci,     

                                                                     

Chci Vás tímto pozvat na členskou schůzi  Bytového družstva LANŠKROUN - NERUDOVA.

 

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním následující plné moci mne můžete zmocnit k tomu, abych Vás na členské schůzi zastupoval. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu, žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a mně osobně na adresu : Nerudova 991, Lanškroun, nebo do sídla družstva - Masarykova 522/12, Liberec 1, tak, abych jí měl k dispozici nejpozději dne  15.4.2015

V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

Na schůzi se budou též podepisovat nové nájemní smlouvy na dobu neurčitou .

 

 

S pozdravem

 

                                                                                                                              David Latif, v.r.

            Předseda představenstva

 

Lanškroun, dne 20.3.2015

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                                                PLNÁ MOC                                               

 

já níže podepsaný/á : ...............................................………... ,

 

trvale bytem : .....................……...........................................…......................…............................ ,

 

tímto zmocňuji pana/paní  : …..…………...................................................………………..…….,

 

trvale bytem : ………………………………………………………………………………….…….,

 

aby mne dne 16.4.2015 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva LANŠKROUN-NERUDOVA, IČO : 25438948, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

V ................................... , dne ..…..............                       ...............................................

                                                                                                              Podpis

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
Seniorů 1620/13
463 11 Liberec 30

provozovna :
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.