Pozvánka na schůzi družstva dne 21.5.2015

28.04.2015 13:23

                                            P O Z V Á N K A

 

               na členskou schůzi Bytového družstva CHLUMEC, IČO : 25451791,

                                  sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

 

Datum konání : 21.5. 2015 v 17:00 hod.

Místo konání : zasedací místnost Obecního úřadu Chlumec, Krušnohorská 39

 

 

 

Program :  

 

1) Zahájení, prezence

2) Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2014

3) Schválení technického řešení stavu balkonu na základě zprávy výboru

4) Schválení způsobu financování odsouhlaseného řešení

5) Schválení refinancování hypotečního úvěru

6) Provozní záležitosti, diskuse, závěr

 

 

Pozvaní hosté :   -    Ing. Miloslava Ježková  - manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.

                         -    Ing. Petr Horáček  – úvěrový specialista  

 

                          

 

 

 

 

 

V Chlumci, dne 20.4.2015 

 

                                                                                    Mgr. Martina Brhelová, v.r.

                                                                                       předsedkyně družstva

 

 

 

                                    

Přílohy :  - průvodní dopis + plná moc

                - výsledky hospodaření za rok 2014

               

 

 

 

Podkladové materiály ke schůzi naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/chlumec    a u předsedkyně družstva  .

  

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane, 

 

zasílám Vám pozvánku na členskou schůzi  Bytového družstva Chlumec.

 

v souvislosti s konáním schůze bych Vás chtěla upozornit na skutečnost, že v letošním roce nám opět končí fixace hypotečního úvěru, na schůzi se tedy bude rozhodovat o refinancování hypotečního úvěru. Dále je nutné přijmout rozhodnutí, jak se pokusíme vyřešit problémy s balkony. Proto je důležité, aby jste se schůze zúčastnili, jedná se i o Váš majetek.

 

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním přiložené plné moci mne můžete zmocnit k tomu,  abych Vás na členské schůzi zastupovala. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

 

Pokud budete plnou moc vystavovat na mě, žádám Vás, abyste mi jí doručil/a do domovní schránky nejpozději do 20.5.2015, případně ji přinesl/a přímo na schůzi. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

 

 

S pozdravem

 

 

                                                                                 Mgr. Martina Brhelová, v.r.

                                                                                   předsedkyně družstva     

               

V Chlumci, dne 20.4.2015

 

 

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : ........................................................………... , R.Č. : ...............................…... ,

 

trvale bytem : ...................................…….....................................…...............................................…. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..……., R.Č. : …….………………………,

 

trvale bytem : …………………………………………………………………………………………..………..,

 

aby mne dne 21.5.2015 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva CHLUMEC, IČO : 25451791, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném  v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

 

V ............................................... , dne ..………..............          ...............................................

                                                                                                   podpis

               

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.