Pozvánka na schůzi družstva dne 8.6.2017

23.05.2017 11:29

                                      
                                        P O Z V Á N K A

                     na členskou schůzi Bytového družstva NOVA, IČO : 25484753,
                                 sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

Datum konání :  8.6.2017  v 17:15 hod.

Místo konání : restaurace Parkhotelu MORRIS, Žižkova 269, Nový Bor


Program :  

1) Zahájení, prezence
2) Zpráva představenstva družstva
3) Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2016
4) Schválení paušálních náhrad představenstva za rok 2016
6) Plán na rok 2017 – malování, štíty
8) Provozní záležitosti (info byt č. 1)
9) Diskuse, závěr


Pozvaní hosté :
 
Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev ( Interma BYTY a.s.)

 

Nový Bor, dne 23.5.2017


                                                                          Petr Mašek, v.r.
                                                                          předseda družstva

 

Přílohy :  Průvodní dopis + formulář plné moci
                Výsledky hospodaření za rok 2016 ke stažení zde


Podkladové materiály ke schůzi naleznete na internetové adrese  www.interma-byty.cz/uzivatele/novy-bor/   a u předsedy družstva.

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,   

zasílám Vám pozvánku na členskou schůzi  Bytového družstva NOVA.

Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním přiložené plné moci můžete zmocnit mne, či místopředsedu družstva pana Vojtěcha Křivana k tomu,  abychom Vás na členské schůzi zastupovali. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete.   Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.
                                           
Pokud budete plnou moc vystavovat na mě, či místopředsedu, žádám Vás, abyste mi jí doručil/a do domovní schránky nejpozději do 7.6.2017, případně ji přinesl/a přímo na schůzi. Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.
                                  
S pozdravem


                   
                                                                                               Petr Mašek, v.r.
                                                                                            předseda družstva
Nový Bor, dne 23.5.2017

 


---------------------------------------------------------        -----------------------------------------------------------------

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ........................................................………... , Dat. nar..: .................................,

trvale bytem : ...................................…….....................................…...............................................…. ,

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..……., Dat. nar.: …….………….………,

trvale bytem : …………………………………………………………………………………………..………..,

aby mne dne 8.6.2017 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva NOVA, IČO : 25474995, sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ............................................... , dne ..………..............                       ...............................................
                                                                                                              podpis                                   

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.