Pozvánka na schůzi družstva dne 9.6.2015

20.05.2015 11:34

                                       P O Z V Á N K A

 

na členskou schůzi Bytového družstva ZENIT, IČ: 27309070,

se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

 

 

Datum konání: 9. 6. 2015 v 18,00 hod.

 

Místo konání: kancelář společnosti Interma BYTY a.s., akciová společnost U Sila 1204, Liberec 30

 

Pozvaní hosté : - Ing. Miloslava Ježková, manažer bytových družstev Interma BYTY akciová společnost

-  Iva Loumová – domovník

 

 

Program :

 

1)     Zahájení členské schůze

2)     Schválení zprávy o hospodaření družstva k 31. 12. 2013

3)     Schválení zprávy o hospodaření družstva k 31. 12. 2014

4)     Schválení paušálních náhrad členům představenstva za rok 2013, 2014

5)     Dluhy, provozní záležitosti

6)     Diskuse, závěr

               

 

 

V Liberci dne: 15. 5. 2015

 

 

 Pavel Dymokurský, v.r.                                                                                         předseda družstva

 

 

 

 

 Přílohy : - Plná moc

               - Zprávy o hospodaření družstva k 31. 12. 2013, 31. 12. 2014

 

 

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete na internetové adrese www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-zenit, a u představenstva družstva.

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                           

 

zasílám Vám pozvánku a pracovní materiály, týkající se členské schůze Bytového družstva ZENIT. V souvislosti s tím bych Vás chtěl upozornit na následující skutečnosti: pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se stanovami následující možnost. Vyplněním přiložené plné moci mne, nebo pani Evženii Svojíkovou, můžete zmocnit        k tomu, abychom Vás na členské schůzi zastupovali. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné plně svéprávné osobě, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

 

Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu, nebo na paní Evženii Svojíkovou, žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a do sídla družstva - Masarykova 522/12, Liberec 1, nebo do kanceláře Správy bytů Interma BYTY, akciová společnost - U Sila 1201, Liberec 30, a to tak, abychom jí měli k dispozici nejpozději dne 9. 6. 2015. V případě, že Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

Závěrem Vás prosím, abyste se na členskou schůzi dostavil/a pokud možno bez rodinných příslušníků a to z důvodu omezené kapacity míst v jednací místnosti.

 

S pozdravem

 

                                                                                                Pavel Dymokurský, v.r.

              předseda družstva

 

V Liberci, dne 15. 5. 2015

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : .........................................................………... , R.Č. : ................................... ,

 

trvale bytem : ...................................…….....................................….................................................. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……………..…………………………..……., R.Č. : …….………………..…,

 

trvale bytem : ……………………………………………………………………………………….…….,

 

aby mne dne 9. 6. 2015 zastupoval na členské schůzi Bytového družstva ZENIT, IČ: 27309070, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

 

 

V ............................................... , dne ..………..............                ......................................

                                                                                                           Podpis

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.