Pozvánka na shromáždění konané dne 11.4.2018

15.03.2018 16:34

                                            P O Z V Á N K A

na shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1612,  463 11 Liberec 30

 

Datum konání : 11.04. 2018 v 18.30 hod.

Místo konání : před sušárnou domu Křížová 1612, Liberec 30

                        

Pozvaní hosté : Ing. Miloslava  Ježková  – manažer BD a SV Interma  BYTY a.s.

                           Iva Loumová - domovník

 

Program :

1) Zahájení, prezence

2) Zpráva výboru společenství

3) Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2017

4) Rezignace předsedy, místopředsedy a člena SV

5) Volba nového výboru (předsedy, místopředsedy a člena)

6) Provozní záležitosti, diskuse, závěr

V Liberci, dne 6.02 2018

                                                                                                                                                                       

                                                                                          Ing. Antonín Černý, v.r.

                                                                                          předseda výboru

                                                                                            

 

Přílohy : Průvodní dopis + Plná moc    

              Zpráva hospodaření za rok 2017  ke stažení zde 

 

 

Podkladové materiály ke shromáždění naleznete na internetové adrese : www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/svj-krizova-1612  a u předsedy výboru.

 

                    

Vážená paní - Vážený pane,                                                                     

pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění dne 11.04.2018 zúčastnit osobně, navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění společenství vlastníků vyslat svého zástupce – libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Zmocnění předejte výboru před konáním   shromáždění.

S pozdravem

 

V Liberci, dne 6.02 2018                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ing. Antonín Černý, v.r.

                                                                             předseda výboru

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , Dat. nar. : .....................…... ,

trvale bytem : ..... .......................……................................................................................….. ,

tímto zmocňuji pana/paní …………     ……………..…………..., Dat. nar. : …..………………,

trvale bytem : …………………………………………………………………………………........……..,

 aby mne dne 11.04.2018 zastupoval/a na schůzi společenství vlastníků,sídlem : Křížová 1612, 463 11 Liberec 30 a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

V ...................................... , dne ..……….......,                                   ...............................................

                                                                                                                 podpis

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.