Pozvánka na shromáždění SV konané dne 12.11.2015

26.10.2015 10:52

                                                           P O Z V Á N K A

 

na  shromáždění společenství vlastníků domu Seniorů 1616, 463 11 Liberec 30

 

 

Datum konání : 12.11.2015 v 18:00 hod.

 

Místo konání :  sušárna bytového domu  Seniorů 1616, Liberec 30

 

Pozvaní hosté :   Ing. Miloslava Ježková – manažer byt. družstev Interma BYTY a.s.

                             Iva Loumová - domovník

 

 

Program :

 

1)     Zahájení, prezence

2)     Informace o nové legislativě a přípravě nových stanov

3)     Schválení zprávy o hospodaření společenství za rok 2014

4)     Schválení pravidelného příspěvku do fondu oprav

5)     Schválení paušálních náhrad za výkon funkce orgánům SV

6)     Provozní záležitosti, diskuse, závěr

 

 

V Liberci, dne 20.10.2015

 

 

                                                                                                                                                                    

                                                                                  Mgr. Pavel Dymokurský, v.r.

    předseda BD ZENIT

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy : Průvodní dopis + Plná moc    

              Zpráva o hospodaření za rok 2014

 

 

 

Podkladové materiály ke schůzi  naleznete také na internetové adrese : www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/svj-seniorů-1616  . 

 

 

 

Vážená paní - Vážený pane,

 

                                                                         

pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění dne 12.11.2015 zúčastnit osobně, navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění  společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete.  Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

 

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

Ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě       manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Zmocnění předejte výboru před konáním   shromáždění.

 

 

Liberec, dne 20.10.2015                                                          

 

 

                                                                                     Mgr. Pavel Dymokurský, v.r.

    předseda BD ZENIT

 

 

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------

 

PLNÁ MOC

 

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , R.Č. : .....................…... ,

 

trvale bytem : ..... .......................……............................................................................…. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní …………     ……………..…………..., R.Č. : …..………………,

 

trvale bytem : …………………………………………………………………………………..,

 

aby mne dne 12.11.2015 zastupoval/a na schůzi společenství vlastníků, sídlem : Seniorů 1616,   463 11 Liberec 30 a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

V ...................................... , dne ..……….......                                   ...............................................

                                                                                                                 podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.