Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 1.12.2015

12.11.2015 10:08

P O Z V Á N K A

na  shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1612,   463 11 Liberec 30

 

 

Datum konání : 1.12. 2015 v 18.00 hod.

 

Místo konání : sušárna domu Křížová 1612, Liberec 30

                         

 

Pozvaní hosté :Ing. Miloslava  Ježková  – manažer bytových družstev Interma  BYTY a.s.

                          Iva Loumová - domovník

 

 

 

Program :

 

1) Zahájení, prezence

2) Zpráva výboru společenství

3) Schválení zprávy o hospodaření společenství za rok 2014 ke stažení zde

4) Informace o nové legislativě a přípravě nových stanov

5) Návrhy SV pro přípravu nových stanov

6) Schválení instalace závěsných háků do kočárkárny

7) Revitalizace zeleně kolem domu

8) Schválení popelnice na bioodpad

9) Provozní záležitosti, diskuse, závěr

 

 

 

 

V Liberci, dne 9.11.2015

 

 

 

                                                                                                                                                                      

                                                                                          Ing. Antonín Černý, v.r.

                                                                                          předseda výboru

                                                                                           

 

                                                                                      

 

 

Podkladové materiály ke shromáždění naleznete na internetové adrese : www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/svj-krizova-1612  a u předsedy výboru .

 

                                  

 

 

Vážená paní - Vážený pane,

 

                                                                         

pro případ, že se nemůžete nebo nechcete  shromáždění dne 1.12.2015 zúčastnit osobně, navrhuji Vám  následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

 

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

 

Ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Zmocnění předejte výboru před konáním   shromáždění.

 

 

S pozdravem

 

V Liberci , dne 9.11.2015                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     Ing. Antonín Černý, v.r.

                                                      předseda výboru

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , R.Č. : .....................…... ,

 

trvale bytem : ..... .......................……............................................................................…. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní …………     ……………..…………..., R.Č. : …..………………,

 

trvale bytem : …………………………………………………………………………………..,

 

 aby mne dne 1.12.2015 zastupoval/a na schůzi společenství vlastníků,sídlem : Křížová 1612, 463 11 Liberec 30 a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi.

 

 

 

 

 

V ...................................... , dne ..……….......                                   ...............................................

                                                                                                                 podpis

Zpět

Kontakt

Interma BYTY správa s.r.o.
U Sila 1201
463 11 Liberec 30

485 221 263
604 227 931

datová schránka : d6zfygb

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek dle předchozí domluvy
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2021 Interma BYTY správa s.r.o.