Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 10.10.2017

25.09.2017 16:16

P O Z V Á N K A

 

na  shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1611

se sídlem Křížová 1611, 463 11 Liberec 30

 

 

Datum konání : 10.10.2017 v 18:00 hod.

Místo konání :  zasedací místnost Interma BYTY a.s., U Sila 1201, Liberec 30

 

Pozvaní hosté : Ing. Miloslava Ježková – manažer BD a SV -  Interma BYTY a.s.

                            Iva Loumová  -  domovník

                         Jan Rozkovec – Artemis NET s.r.o.

 

Program :

1)    Zahájení, prezence

2)    Rozhodnutí o pokládce sdělovacího vedení (optický kabel)

           3)    Stanovisko k instalaci datových rozvodů v objektu

            4)    Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2016

5)    Provozní záležitosti

6)    Diskuze, závěr

 

 

 

V Liberci, dne 19.9.2017

 

                                                                                                                                                                    

                                                                                  Ing. Radka Michelová, v.r.

                                                                                    SV domu Křížová 1611

 

Přílohy :    Průvodní dopis + Plná moc    

                Zpráva o hospodaření za rok 2016 ke stažení zde

 

 

Podkladové materiály na shromáždění naleznete také na internetové adrese :

www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/svj-krizova-1611/   a u předsedkyně výboru .

 

 

Vážená paní - Vážený pane,                                                                    

Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění dne 10.10.2017 zúčastnit osobně, navrhuji Vám následující možnost. Vyplněním formuláře plné moci můžete na shromáždění  společenství vlastníků vyslat svého zástupce - libovolnou svéprávnou osobu, které důvěřujete. Plnou moc není nutno notářsky ověřovat.

Pokud Vás bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila na schůzi při prezenci. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky musí zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, tzn. vůči SV. To platí i v případě  manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Zmocnění předejte výboru před konáním   shromáždění.

 

Liberec, dne 19.9.2017                                                                                                          

   Ing. Radka Michelová, v.r.

                                                                                                          předseda výboru SV

                                                                                                                  

 

 

 

---------------------------------------------------------    "    -----------------------------------------------------------

 

 

                                                                PLNÁ MOC                                              

 

Já níže podepsaný/á : ................................................………... , Dat. Nar. : ...................…... ,

 

trvale bytem : ..... .......................…….....................................................…......................….. ,

 

tímto zmocňuji pana/paní ……….......……………..…………..., Dat. Nar. : …..………………,

 

trvale bytem : ……………………………………………………………………..………….……..,

 

aby mne dne 10.10.2017 zastupoval/a na shromáždění společenství vlastníků, sídlem: Křížová 1611, 463 11 Liberec 30 a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na toto shromáždění.

 

 

 

V ...................................... , dne ..……….......                                   ...............................................

                                                                                                                 podpis

 

 

 

Zpět

Kontakt

Interma BYTY a.s.
akciová společnost
U Sila 1201
Liberec 30
46311

482 737 977
604 227 931

datová schránka : jx9sbug

Provozní doba 

Pondělí 8:00 -11:00 12:00-16:00
Úterý dle předchozí domluvy
Středa dle předchozí domluvy
Čtvrtek 8:00-11:00 12:00-16:00
Pátek dle předchozí domluvy

 

Kudy k nám

Klientský portál

Interma BYTY - uživatelské rozhraní

 

© 2013 - 2020 Interma BYTY, a.s.